18 septembrie 2021

65 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţe şi Cultură – UNESCO

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Anul 2021 marchează o dublă aniversare: 65 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţe şi Cultură – UNESCO – şi 65 de ani de la înfiinţarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO – CNR UNESCO.

În acest context, în data de 6 septembrie 2021, CNR UNESCO, Centrul Cultural „Mihai Eminescu” şi Patriarhia Română au organizat la Palatul Patriarhiei evenimentul „Istorie şi Artă în România – Perspective spirituale”. Programul a cuprins intervenţii tematice, vernisajul expoziţiei de artă plastică „Istorie şi Artă în România” pregătită de Centrul Cultural „Mihai Eminescu” şi un concert de excepţie din partea Gabriel Croitoru & Croitoru String Virtuosi Orchestra.

Doamna Madlen Şerban, Secretar – General CNR UNESCO, a punctat în deschidere scopul şi contextul evenimentului: „UNESCO transmite cetăţenilor lumii prin mottoul său instituţional că „pacea se plămădeşte în minţile femeilor şi bărbaţilor” şi le propune să se aplece asupra acestui îndemn prin tot ceea ce gândesc şi întreprind ca cetăţeni, individual ori împreună cu semenii lor, în comunităţile în care convieţuiesc. Pacea cu tine însăţi/însuţi este fundamentală în clarificarea gândurilor, intenţiilor şi acţiunii. Astfel, vom găsi resursele să acceptăm diversitatea, să o privim ca pe o bogăţie, să avem încredere şi să dezavuăm conflictele.”

Au urmat alocuţiuni din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, Preşedintelui CNR UNESCO domnul Sorin Cîmpeanu, ministrul educaţiei, doamnei ambasador Simona-Mirela Miculescu, Delegat Permanent al României pe lângă UNESCO, domnului senator Vasile Dîncu, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, domnului secretar de stat Victor Opaschi, Secretariatul de Stat pentru Culte, domnului Cristian Chesaru, preşedinte Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români, doamnei Nicoleta Paninopol, manager Centrul Cultural „Mihai Eminescu”.

„Împlinirea a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO este un prilej de reflecţie, evaluare şi lansare de noi iniţiative prin care valorile spirituale, culturale şi educaţionale ale ţării noastre să fie promovate şi dezvoltate în dialogul păcii, cooperării şi respectului libertăţii şi demnităţii umane cu celelalte popoare ale lumii. Spaţiu al limitei, al frontierei dintre Orient şi Occident, leagăn statornic al continuităţii, ethosul românesc s-a format la confluenţa dintre latinitate şi creştinătatea ortodoxă, în căutarea unor sinteze care apropie claritatea gândirii de experienţa misterului existenţei. Închiderea care se deschide, deschiderea care nu-şi uită fundamentele statornice sunt trăsături ale ‘spaţiului mioritic’ (Lucian Blaga). Armonia dintre păduri, ape şi câmpii, căutarea echilibrului şi a păcii interioare prin cultivarea valorilor morale (omenie, ospitalitate, iertare) au inspirat realizarea unor opere materiale şi imateriale în care sunt impregnate trăsăturile sufleteşti ale poporului român.”, a cuvântat Patriarhul Daniel.

„Educaţia este un drept, iar religia o libertate. În toate demersurile pe care le coordonez, veghez ca acestea să fie abordate în spiritul şi litera documentelor fundamentale, Constituţia României, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. A vorbi despre educaţie şi religie îmi dă ocazia să vorbesc despre minte, corp şi suflet. Mă asociez celor care subliniază acest triptic. Gândirea critică, înţelepciunea de a formula scopuri, alegerea informată a ceea ce viaţa îţi oferă, construcţii alternative pentru ceea ce viaţa nu îţi oferă, toate acestea să învăţăm să le facem respectând alegerea celui de lângă noi, să îl sprijinim să nu cadă în păcatele extremismelor, să avem credinţa că putem!” a declarat domnul Sorin Cîmpeanu.

Alocutorii au subliniat faptul că Biserica Ortodoxă Română şi toate celelalte culte din România, în calitatea lor de parteneri sociali ai statului român, exprimă libertatea la nivelul manifestării credinţei religioase ca libertate pentru cooperare, pentru coresponsabilitate, pentru armonie şi pace între toţi cetăţenii României şi între românii de pretutindeni. Formele organizate ale vieţii religioase îşi asuma un rol activ în diferite domenii. Fie că este vorba de educaţie, de activităţi caritabile, de servicii sociale sau medicale ori de proiecte culturale, cultele din România acţionează, din sfera societăţii civile, ca actori semnificativi în spaţiul public. Reflecţii din interiorul lumii monahale au completat cromatica diversă a cunoaşterii, a confruntării cu sinele, cu valorile şi reperele existenţiale.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Distincţii organizatorilor evenimentului şi artiştilor plastici care au creat lucrările prezentate în cadrul expoziţiei, ce au cuprins portrete ale unor personaje istorice, lăcaşuri de cult şi situri UNESCO din România. Doamnele Madlen Şerban şi Iulia Jugănaru, din cadrul CNR UNESCO, au primit Ordinul Crucea „Maria Brâncoveanu”.

Acest eveniment a făcut parte din programul aniversar al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO „România şi UNESCO, arc peste timp – 65 de ani de la aderare”. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi pagina de internet a CNR UNESCO: www.cnr-unesco.ro