18 iunie 2021

7.000 de persoane private de libertate, apte pentru îndeplinirea unor activităţi productive

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În considerarea misiunii sociale a locurilor de detenţie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor aduce în atenţia agenţilor economici faptul că, în custodia sistemului poliţiei penitenciare, se regăsesc, la nivel naţional, aproximativ 7.000 de persoane private de libertate apte pentru îndeplinirea unor activităţi productive, fie necalificate, fie semicalificate.

Într-o piaţă a forţei de muncă cu numeroase variabile, sistemul penitenciar, prin specificul său reglementat legislativ, prezintă un atu indubitabil, în sensul că potenţialii angajatori pot avea siguranţa necesarului forţei de muncă în orice moment. Mai mult decât atât, o eventuală cerere de suplimentare a efectivului de persoane private de libertate implicate în astfel de activităţi lucrative poate fi soluţionată în numai câteva zile.

Facem precizarea că, anual, peste 2.000 de persoane private de libertate lucrează cu agenţi economici în diverse domenii, precum: cablaje auto, confecţii încălţăminte, mase plastice, construcţii, domeniul tipografic, asamblare componente electrice.

Între avantajele implicării persoanelor private de libertate în activităţi productive se includ următoarele:
– persoanele private de libertate pot fi contractate cu salariul minim pe economie, fără a mai fi necesară plata contribuţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj etc.;
– administraţia penitenciară desemnează(gratuit) un anumit număr de poliţişti de penitenciare care sunt responsabili de buna desfăşurare a activităţilor productive, în colaborare cu reprezentanţii beneficiarului;
– forţa de muncă pusă la dispoziţie este constantă, disciplinată şi eficientă.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este interesată de parteneriate de lungă durată, la nivel regional sau naţional. Menţionăm că, printre actualele colaborări, se regăsesc relaţii contractuale de peste 10 ani.

Subliniem că cele 38 de unităţi de detenţie sunt astfel amplasate geografic, încât activităţile prestate de persoanele private de libertate pot fi desfăşurate în orice zonă de interes de pe teritoriul naţional.

Pentru detalii şi discuţii aprofundate pe această temă, agenţii economici interesaţi pot contacta Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la sediul instituţiei din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, cu programare prealabilă: tel. 021-208.6150, interior 27575, 27517, 27511, adresă e-mail: office@anp.gov.ro.

Purtător de cuvânt Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Inspector de poliţie penitenciară Mihaela-Cristina ENACHE