26 mai 2022

75 de primării din judeţul Dolj primesc finanţare pentru lucrări de cadastru

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cele 75 de primării au semnat contracte de finanţare cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj pentru realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale, gratuit pentru cetăţeni. Fondurile provin din cea de-a şaptea etapă de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, lansată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ( ANCPI).

Suma alocată fiecărei primării este de 160.000 de lei iar valoarea totală a celor 75 de contracte este de 11.705.000 de lei. După semnarea contractelor de finanţare, primăriile pot încheia în termen de 60 de zile contracte de prestări servicii pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor, pe sectoare cadastrale, cu persoane juridice sau fizice autorizate de ANCPI.

Conform legislaţiei, ANCPI va efectua plăţile către primării după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

În prezent, din totalul de 111 UAT-uri din judeţul Dolj, au fost cadastrate în proporţie de sută la sută şase comune (Brădeşti, Coţofenii din Dos, Drănic, Goicea, Mischii, Pieleşti), iar în alte 105 localităţi se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

Ataşat găsiţi lista celor 75 de UAT-uri care au semnat contracte de finanţare pentru lucrări de înregistrarea sistematică a proprietăţilor, pe sectoare cadastrale, în cea de-a şaptea etapă de finanţare.

Veronica POPESCU
Purtător de cuvânt