Publicat: 26 Iulie, 2017 - 11:17
Share

Până la 85 milioane Euro vor fi disponibile IMM-urilor pentru investiții de capital prin Programul Operațional Regional 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (”MDRAPFE”) a semnat cu Fondul European de Investiții (”FEI”) un acord de finanțare privind lansarea de noi fonduri de investiții de capital (”equity”), cu o alocare de 58,82 milioane euro din Programul Operațional Regional. La acestea se pot adăuga peste 25 milioane euro din resurse private administrate de către FEI, astfel că până la 85 milioane euro vor fi disponibile IMM-urilor românești. Resursele vor fi preluate de către administratori de fond, selectați prin procedură deschisă și transparentă, și vor fi investite în întreprinderi aflate în stadiu de creștere, cu precădere din regiunile mai puțin dezvoltate ale României. 
Semnarea noului acord de finanțare reflectă angajamentul României de a aloca și în noua perioadă de programare resurse semnificative din fonduri structurale pentru instrumente financiare dedicate IMM-urilor. Instrumentele financiare reprezintă o modalitate eficientă și sustenabilă de a sprijini afacerile viabile și de a multiplica efectul fondurilor europene. Deja, în perioada de programare 2007-2013, România a alocat 225 milioane Euro din POS CCE pentru instrumente de garantare, investiții și creditare subvenționată prin inițiativa JEREMIE, care au dus la finanțări de peste                680 milioane Euro prin aproape 7 mii de noi credite subvenționate, garanții și investiții de capital. Resursele rambursate din JEREMIE vor fi utilizate tot pentru finanțarea întreprinderilor românești. În noua perioadă de programare, MDRAPFE a alocat deja 100 milioane de euro pentru Inițiativa pentru IMM (prin care se vor garanta credite de peste 500 milioane Euro) și aproape 60 de milioane de euro pentru afaceri inovative prin Programul Operațional Competitivitate. 
Comentând asupra noului acord de finanțare, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Doamna Rovana Plumb a declarat: “Mă bucur foarte mult că am reușit să identificăm instrumente financiare care vin în sprijinul Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Cele 85 milioane euro sunt atât de necesare pentru România, mai ales că vorbim de firme aflate în expansiune, ce au nevoie de un impuls pentru a fi competitive pe piețele internaționale. Acordul semnat cu Fondului European de Investiții este un sprijin pe care reușim să il oferim firmelor românești, ce doresc să facă noi investiții de capital în companile lor.”
De asemenea, Domnul Hubert Cottogni, Director în cadrul Fondului European de Investiții, a declarat: “Mă bucur că am semnat al patrulea acord de finanțare dintre FEI și Guvernul României, care permite utilizarea fondurilor structurale pentru instrumente financiare dedicate IMM-urilor. Pe lângă creditele disponibile prin Inițiativa pentru IMM, noul acord va face posibile noi investiții de capital în companii aflate în expansiune. Astfel, aproximativ 20 de companii vor putea să își vândă produsele și serviciile în toată lumea și vor crea noi locuri de muncă, iar piața locală de investiții va beneficia de noi jucători în domeniul administrării fondurilor de private equity. Prin acest nou acord, vom crea fonduri noi de investiții pentru IMM-uri mature, sprijinindu-le să fie competitive pe plan global, și vom ajuta la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România, în sinergie cu fondurile pentru start-up-uri finanțate din PO Competitivitate. Toate aceste noi fonduri de investiții vor atrage și alți investitori internaționali în România și vor contribui la acoperirea deficitului de finanțare din piața locală de capital.” 

Fondul European de Investiţii (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții, este o instituție specializată în finanțarea de risc pentru IMM. FEI creează și dezvoltă capital de risc și capital de creștere, instrumente de garantare și de microfinanţare, care vizează în mod specific acest segment de piaţă. În cadrul acestui rol, FEI urmărește îndeplinirea obiectivele UE de sprijinire a inovării, cercetării și dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forţei de muncă. La sfârșitul anului 2016, angajamentele FEI către fondurile de investiţii de capital se ridicau la peste 12 miliarde euro, iar cele de garanții și securitizare la aproape 14 miliarde euro. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională. 
Instrumentele financiare pentru IMM sunt finanțate în premieră din POR 2014-2020 și au fost identificate ca urmare a unei evaluări ex-ante bazate pe specificațiile Comisiei Europene și care a fost coordonată de MDRAPFE.