26 octombrie 2021

878 de copii din judeţul Bacău au beneficiat timp de trei ani de activităţi educaţionale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cu sprijinul Crucii Roşii, 878 de copii din judeţul Bacău au beneficiat timp de trei ani de activităţi educaţionale

– Frecvenţa la şcoală a copiilor s-a îmbunătăţit în medie cu 60% faţă de anul anterior începerii proiectului

– Prezenţa la evaluarea naţională şi admiterea la licee şi şcoli profesionale a crescut cu în anul al doilea de proiect cu 16%

– 88.832 porţii de mâncare şi pachete cu alimente primite de copii şi 9.372 tichete sociale primite de părinţi

– 649 tablete educaţionale primite de copii în timpul pandemiei COVID-19

Crucea Roşie Română în parteneriat cu Filiala de Cruce Roşie Bacău, UAT Comuna Corbasca, UAT Comuna Coloneşti şi UAT Comuna Secuieni a implementat timp de trei ani proiectul „O şansă pentru fiecare, o şansă pentru toţi” finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada aprilie 2018 – aprilie 2021 în cadrul a trei unităţi de învăţământ din judeţul Bacău: Şcoala Gimnazială Secuieni, Şcoala Gimnazială Bacioiu şi Şcoala Gimnazială Smaranda Apostoleanu şi a avut ca obiectiv promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate cu scopul de a preveni şi reduce părăsirea timpurie a şcolii, precum şi creşterea accesului la educaţie pentru copiii din comunităţile rome, rurale, sărace.

Un număr de 330 preşcolari şi 548 elevi au beneficiat de mecanisme eficiente şi inovatoare de dezvoltare şi implementare a unor măsuri integrate în domeniul educaţiei. Astfel, în fiecare şcoala au fost înfiinţate Centre Integrate în cadrul cărora preşcolarii şi elevii au participat la activităţi desfăşurate cu sprjinul experţilor cadre didactice şi a experţilor SNCRR, de minim două ori pe săptămână. 878 de copii au participat la ateliere de educaţie pentru sănătate, protejarea naturii, pregătirea pentru dezastre, sanitarii pricepuţi, prim ajutor, precum şi activităţi menite să le dezvolte aptitudini de viaţă. Totodată, elevii şi preşcolarii au beneficiat de evaluări şi planuri educaţionale individuale. Un procent de 87% şi-au îmbunătăţit activitatea şcolară, responsabilitatea civică şi depăşirea prejudecăţilor.

Pentru un număr de 300 de părinţi au fost derulate activităţi de evaluare a situaţiei familiale şi s-au analizat nevoile specifice cu privire la îngrijirea şi educaţia copiilor lor prin întocmirea de planuri individualizate. Părinţii au fost implicaţi în activităţi de dezvoltare personală, îngrijirea copilului şi susţinerea activităţilor didactice, au participat la cursuri de prim ajutor şi pregătire în caz de dezastre, precum şi la instruiri pentru utilizarea tabletelor primite în cadrul proiectului.

265 de cadre didactice, din 7 unităţi şcolare din judeţ, au beneficiat la rândul lor de cursuri de prim ajutor. De asemenea, în cadrul proiectului au fost acordate 60 de subvenţii în valoare de 2250 lei, pentru cadrele didactice din cadrul celor 3 unităţi şcolare partenere în proiect. Cu ajutorul acestor subvenţii, cadrele didactice au putut să îşi achiziţioneze materiale şi echipamente necesare activităţilor didactice formale şi nonformale, îmbunătăţind astfel atractivitatea şi eficienţa activităţilor.

Rezultate la final de proiect:

– Îmbunătăţirea prezenţei la evaluarea naţională cu 16%

– 878 de copii participanţi la activităţi educaţionale

– 147 activităţi educaţionale desfăşurate cu copiii

– 88.832 porţii de mâncare şi pachete alimentare primite de copii

– 2.250 caiete de lucru editate, cu 160 teme diverse din domeniul primului ajutor, igienă, nutriţie, relaţii sănătoase (în familie, la şcoală, în comunitate), egalitatea de şanse, nediscriminarea, educaţie civică, responsabilitate faţă de natură, joc şi mişcare, orientare profesională

– 9 evenimente de informare cu comunitatea locală

– 9 evenimente de egalitate de şanse organizate cu copiii din fiecare comunitate

– 9.372 de tichete sociale primite de familiile copiilor din comunitate pentru a susţine prezenţa zilnică la şcoală a copiilor

– 649 tablete educaţionale primite de copii

– 300 părinţi participanţi la activităţile de evaluare şi dezvoltare personală în scopul susţinerii copiilor în procesul educaţional

– 265 de cadre didactice instruite să acorde primul ajutor.