Publicat: 1 August, 2018 - 12:46
Share

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a înregistrat, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), aproximativ 890.000 de imobile. Dintre acestea, aproximativ 230.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an, alte 386.298, în anul 2017, 192.606, în anul 2016, iar între anii 2005-2015, au fost înregistrate 78.272 de imobile. Programul naţional se derulează în toate judeţele ţării, cărţile funciare fiind eliberate gratuit pentru cetăţeni.

Programul naţional de cadastru şi carte funciară, gestionat de ANCPI, are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăţilor imobiliare din România într-un registru unic şi se derulează la nivelul întregii localităţi sau la nivel de sector cadastral, prin lucrări contractate de către ANCPI/primării.

Suma totală alocată de ANCPI, în 2018, pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, este de peste 400 de milioane de lei. Astfel, în 2018, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) poate primi 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, faţă de 150.000 de lei în 2017 şi 135.000 de lei în 2016. Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Ca urmare a acestui demers, 1.835 de primării au încheiat contracte de prestări servicii cu persoane juridice sau fizice autorizate să execute lucrări de cadastru general, pentru un număr estimat de peste 2.146.000 de imobile.

În ceea ce priveşte stadiul implementării PNCCF, în prezent, dintre cele 3.181 de UAT- uri din România, 54 de comune din 19 judeţe sunt cadastrate în proporţie de sută la sută. De asemenea, au fost finalizate lucrări în 2.406 sectoare cadastrale, cu o suprafaţă de peste 237.924 de ha.

Totodată, sunt în desfăşurare lucrări de cadastru general la nivelul întregii localităţi, în 182 de UAT-uri, precum şi în 25.481 de sectoare cadastrale, cu o suprafaţă estimată de peste 3.600.000 de ha.

Obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gestionat de ANCPI. Programul naţional este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe nerambursabile, obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară http://www.ancpi.ro/pnccf/. 

Tag-uri Institutii: