Publicat: 16 Martie, 2018 - 18:27

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, și președintele Institutului Francez, Pierre Buhler, au semnat vineri, 16 martie 2018, procesul verbal al celui de-al treilea Comitet Mixt de Organizare al Sezonului România-Franța. Documentul atestă un avans important în pregătirile pe care cele două țări le fac pentru acest proiect de diplomație publică, economică și culturală.

Reuniunile de lucru desfășurate săptămâna aceasta la București, de-a lungul a cinci zile, au ca rezultat includerea unui număr semnificativ de evenimente în programarea Sezonului ce valorifică interesele comune ale celor două țări și sunt complementare foii de parcurs a parteneriatului strategic. Cu această ocazie, secretarul de stat Dan Neculăescu a întâlnit delegațiile oficiale și a avut o întrevedere cu președintele Pierre Buhler și ambasadoarea Franței în România, Michèle Ramis.

Sezonul va debuta în Franța într-un moment de o importanță deosebită pentru țara noastră, Centenarul Marii Uniri, și va continua în 2019, în ambele țări, inclusiv pe perioada exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, punând accentul pe cultură și creație contemporană, dar și pe domenii precum educație, economie, sport sau turism.

Sezonul va contribui la actualizarea imaginii și percepției celor două popoare unul față de celălalt și va întări legăturile care unesc cele două țări. În același timp, va sprijini mediul de afaceri pentru dezvoltarea de proiecte comune și va reafirma atașamentul celor două țări față de o Europă a păcii, a ideilor și a cooperării.

În ceea ce privește organizarea Sezonului, Ministerul Afacerilor Externe a asumat recent rolul de coordonare al efortului reprezentat de construcția unui astfel de proiect, alături de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Apărării Naționale, Institutul Cultural Român și Secretariatul General al Guvernului. Perioada următoare va aduce un volum de lucru substanțial materializat într-o serie de procese instituționale care să permită buna desfășurare a acestei colaborări.

„Sezonul trebuie să ne scoată din confortul drumului bătut și al siguranței. Pentru asta el trebuie să provoace și să ne mire mai mult decât să ne împlinească așteptări sau să ne întărească convingeri. Așa că singura convingere pe care mi-o doresc împlinită este ca peste nouă luni, la deschiderea Sezonului România Franța la Paris să inaugurăm nu doar un Sezon, ci și o nouă perioadă de intimitate de idei și valori între cele două țări”, a declarat ministrul Teodor Meleșcanu.

„Pentru Institutul Francez, care le organizează de peste 30 de ani, toate Sezonale sunt diferite, dar au ca bază comună egalitatea și încrederea reciprocă, o programare și alegeri luate împreună, dorința de a da un nou suflu cooperării bilaterale în toate domeniile posibile: cultură, desigur, dar în egală măsură economie, turism, sport, gastronomie, cercetare, educație și inovare. Toate Sezoanele sunt diferite, dar unele dintre ele au o valoare simbolică mai mare decât altele. După cum amintea Președintele Macron, în timpul vizitei la București din luna august: intimitatea dintre țările noastre este profundă. Sezonul va fi astfel o ocazie de a pune în evidență această intimitate, istoria și cultura europene pe care le împărtășim”, a subliniat președintele Institutului Francez, Pierre Buhler.   
 
Lancement de la Saison France-Roumanie dans 9 mois

Le ministre des Affaires étrangères, Teodor Meleșcanu, et le Président de l’Institut français, Pierre Buhler, ont signé aujourd’hui 16 mars 2018, le procès-verbal du troisième Comite Mixte d’Organisation de la Saison France-Roumanie. Ce document atteste d’une importante avancée dans la préparation par les deux pays de ce projet commun de diplomatie publique, économique et culturelle.

Durant les réunions du travail qui ont eu lieu cette semaine à Bucarest, de lundi à vendredi, de nombreux projets sont venus enrichir la programmation de la Saison. Ces projets mettent en valeur les intérêts communs des deux pays et complémentent la feuille de route de notre partenariat stratégique. A cette occasion, le Secrétaire d’Etat, Dan Neculăescu, a rencontré les délégations officielles et a eu un entretien avec le Président Pierre Buhler et l’Ambassadrice de France en Roumanie, Michèle Ramis.  

La Saison va débuter en France a un moment très important pour notre pays, le Centenaire de la Roumanie moderne, et va se prolonger en 2019, dans les deux pays, pendant la Présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne en mettant l’accent sur la culture et la création contemporaine mais aussi sur l’éducation, l’économie, le sport ou encore le tourisme.

La Saison contribuera à renouveler l’image et la perception que nos deux peuples ont l’un de l’autre et à renforcer les liens qui nous unissent. Parallèlement, le milieu d’affaires de deux pays sera amené à soutenir des projets communs. Le rattachement des deux pays à l’idéal d’une Europe de la paix, des idées et de la coopération sera également l’une des lignes directrices de la Saison.

En ce qui concerne l’organisation de la Saison, le Ministre des Affaires étrangères roumain a récemment pris en charge la coordination interministérielle avec le Ministere de la Culture et de l’Identité nationale, le Ministère de la Défense, l’Institut culturel roumain et le Secrétariat général du Gouvernement roumain. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir entre les institutions dans les mois qui viennent, et notamment la mise en place de procédures communes pour la mise en œuvre de la Saison.

« La Saison doit nous permettre de sortir du confort de notre relation et de quitter les sentiers battus. Pour cela, la Saison devra provoquer et émerveiller plutôt que de répondre à nos attentes ou de confirmer nos perceptions. Ce que je souhaite donc pour l’ouverture de la Saison France-Roumanie à Paris dans 9 mois, c’est que ce ne soit pas seulement l’ouverture d’une nouvelle Saison mais également d’une nouvelle période de rapprochement des valeurs et des idées que partagent nos deux pays », a déclaré le ministre Teodor Meleșcanu.      

« Pour l’Institut français, qui les met en œuvre depuis plus de 30 ans, toutes les Saisons sont différentes, mais toutes reposent sur un échange basé sur l’égalité et la confiance, une programmation et des choix faits en commun, la volonté de donner un nouvel élan à notre coopération bilatérale dans tous les domaines possibles: la culture bien sûr, mais également l’économie, le tourisme, le sport, la gastronomie, la recherche, l’éducation ou l’innovation. Toutes les Saisons sont différentes, mais certaines revêtent une charge symbolique plus importante que d’autres. Comme l’a rappelé le Président Macron lors de son passage à Bucarest en août dernier: l’intimité qui existe entre nos deux pays est profonde. Cette Saison sera ainsi l’occasion de mettre en évidence cette intimité, cette histoire et cette culture européenne que nous avons en partage », a souligné le Président de l’Institut français, Pierre Buhler.

 

 
 

Tag-uri Nume: