3 iulie 2022

90 de ani de la naşterea celui care a fost General Prof. univ. dr. Vasile Cândea

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 24 mai 2022, s-au împlinit 90 de ani de naşterea celui care a fost General Prof. univ. dr. Vasile Cândea, personalitate de prestigiu a chirurgiei cardiovasculare şi a medicinii româneşti. Cu acest prilej, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a organizat o Sesiune de comemorare şi omagiere a marelui medic chirurg şi profesor, general cu patru stele al Armatei Române, care a plecat dintre noi la 14 ianuarie 2020, şi a realizat o medalie jubiliară.

Evenimentul a avut loc în Aula AOSR şi s-a bucurat de o participare selectă, formată din membri ai corpului academic, somităţi ale lumii medicale, discipoli ai Profesorului Vasile Cândea, personalităţi ale educaţiei, ştiinţei şi cercetării. Din prezidiu au făcut parte prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreşedinte, cercetător ştiinţific I dr. Doru-Sabin Delion, vicepreşedinte, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar ştiinţific.

Amfitrionul manifestării, preşedintele Adrian Badea, a realizat, într-o Laudatio postumă, un portret complex al Profesorului Vasile Cândea, în datele esenţiale ale vieţii, activităţii şi operei. Evocarea a reliefat ipostazele fundamentale ale activităţii şi contribuţiei ştiinţifice ale celui comemorat: medic chirurg, cu rol de pionierat în domeniului chirurgiei cardiovasculare din România, profesor universitar, cercetător ştiinţific, savant şi mentor, creator de şcoală medicală, întemeietor şi manager de instituţii, fondator şi preşedinte al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Născut în 24 mai 1932 în satul Lisa-Vânători, judeţul Teleorman, Vasile Cândea a absolvit Liceul Teoretic din Turnu-Măgurele (1951) şi Facultatea de Medicină Generală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (1957). A obţinut titlul de doctor în medicină generală cu teza „Sistemul limfatic în şocul traumatic” în anul 1975. A fost medic de unitate la Timişoara, Constanţa şi Bucureşti în intervalul 1952-1962 şi medic principal de chirurgie generală la Spitalul Militar Central între 1962 şi 1972.

Începând cu 1973, timp de 14 ani, a fost şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Militar Central, iar, în perioada 1990-1995, Directorul Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei. Între 1995 şi 2002, a fost Directorul General al Institutului de Boli Cardiovasculare „C. C. Iliescu” Fundeni. De asemenea, a fost preşedintele Societăţii Române de Chirurgie Cardiovasculară. A dezvoltat o prodigioasă activitate didactică în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, din Bucureşti, unde a parcurs toate treptele evoluţiei, de la asistent (1972) la profesor universitar şi conducător de doctorat (1993).

Prin valoarea şi calitatea actului didactic, prin performanţele medicale realizate, a fost un profesor apreciat şi iubit de generaţii de studenţi, un adevărat mentor pentru viitorii medici. În legislatura 1996-2000 a fost deputat în Parlamentul României, membru în Comisia pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor. A colaborat cu somităţi ale chirurgiei cardiovasculare pe plan mondial (Prof. Charles Dubost, Dr. Marius Barnard, Prof. Armand Piwnica, Prof. Gosta Pettersson, Prof. Philippe Noirhomme) şi a avut un rol de pionierat în acest domeniu de înaltă complexitate şi dificultate în medicina românească. A avut contribuţii esenţiale în cercetarea ştiinţifică, a introdus tehnici şi procedee noi în chirurgia cardiovasculară, a realizat cercetări clinice şi experimentale în premieră în România în domenii precum: şocul traumatic, sistemul limfatic în şoc, explorarea limfografică a limfaticelor cervicale, a adus, de asemenea, contribuţii originale în afecţiunile miocardului, plămânului, ficatului, pancreasului şi sistemului imunitar, în timpul şi după circulaţia extracorporală.

A realizat, împreună cu Prof. Philippe Noirhomme (Spitalul St. Luc, Bruxelles), implantarea primei inimi artificiale autonome de tip NOVACOR din Sud-Estul Europei. Este autorul unei opere ştiinţifice impresionante, compuse din tratate, monografii, studii şi cercetări, al peste 750 de lucrări ştiinţifice prezentate la congrese şi conferinţe internaţionale şi publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. A fost membru în comitetul de redacţie al unor reviste de specialitate, fondator şi redactor-şef al revistelor Annals of the Mediterranean Medical Entente, Romanian Journal of Cardiovascular Surgery, redactor-şef al revistei Archives of the Balkan Union, fondator şi editor al Analelor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, serie nouă.

A fost membru al mai multor academii şi societăţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate, Doctor Honoris Causa al unor universităţi de marcă, a primit o serie de premii şi distincţii, între care: Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler (2002), Premiul „Dr. Gheorghe Marinescu” al Academiei Române, titlul „Omul anului 2000” al American Biographical Institute.

În acest cadru, al unei activităţi prodigioase pe tărâmul ştiinţei, cercetării şi educaţiei, Profesorul Vasile Cândea a avut o contribuţie esenţială pe plan academic: s-a implicat cu toate forţele în recuperarea statutului şi în reconstrucţia unei instituţii de marcă a ţării: Academia de Ştiinţe din România, devenită, în anul 2007, prin lege, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. Înfiinţată în 1935 de marele medic şi ministru al Instrucţiunii Publice, Dr. Constantin Angelescu, Academia de Ştiinţe din România, care a reunit încă de la început personalităţi de primă mărime ale ştiinţei româneşti şi laureaţi ai Premiului Nobel, a fost desfiinţată în anul 1948 de regimul comunist şi înglobată în Academia Română, apoi transformată în Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă.

Reorganizată după 1990, instituţia şi-a recuperat numele de Academie în cadrul Congresului din mai 1996, când a devenit Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. Actul de fondare al instituţiei l-a constituit Legea nr. 31/2007, prin care Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a devenit instituţie de interes public. În procesul renaşterii Academiei înfiinţate în 1935, Generalul Prof. univ. dr. Vasile Cândea a avut rolul fundamental, de fondator al instituţiei în România postcomunistă. A fost preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România până în anul 2016, iar, în continuare, până la sfârşitul vieţii, preşedinte de onoare.

În cadrul Sesiunii, au luat cuvântul mai mulţi participanţi, care au evocat, din unghiuri şi perspective diverse, personalitatea, activitatea şi opera Profesorului Vasile Cândea. O amplă prezentare a vieţii şi operei Profesorului Vasile Cândea, de pe poziţia fostului discipol, a făcut Gen. Prof. univ. dr. Ion Ţintoiu, personalitate a medicinii româneşti, subliniind vocaţia, pasiunea, dăruirea şi rigoarea cu care Profesorul a abordat domeniul său de specialitate. A fost un mare medic, un deschizător de drumuri, cu un aport fundamental în chirurgia inimii, prin studii, cercetări şi prin activitatea medicală (peste 50.000 de intervenţii chirurgicale), care a colaborat cu somităţi mondiale în domeniu şi s-a bucurat de aprecierea şi prietenia acestora.

Au avut intervenţii substanţiale cu privire la Profesor, în cheia stilistică a prezentării ştiinţifice şi a evocării dublate de emoţie, personalităţi ale lumii medicale şi academice: prof. univ. dr. Irinel Popescu, prof. univ. dr. Horaţiu Moldovan, prof. univ. dr. Dan Mischianu, General maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniţă-Radu, Comandant al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti. Despre Profesorul şi Medicul Vasile Cândea au vorbit, de asemenea, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, preşedintele Secţiei Ştiinţe Chimice a AOSR, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar ştiinţific al AOSR, prof. univ. dr. ing. Valentin Pau, vicepreşedinte al Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti. Au transmis mesaje dedicate omagierii Profesorului Cândea scriitorul Dinu Săraru, prof. univ. dr. Vasile Sârbu, preşedintele Secţiei Ştiinţe Medicale a AOSR, prof. dr. ing Ivan Cismaru, preşedintele filialei Braşov a AOSR, prof. dr. Dan Zamfirescu, prof. dr. Nicolae Gorun, prof. dr. Gogu Gheorghiţă, preşedintele filialei Piatra Neamţ a AOSR, prof. univ. dr. Iosif Urs, preşedintele Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.

Preşedintele Iosif Urs a subliniat faptul că Profesorul Vasile Cândea a fost unul dintre fondatorii Universităţii Titu Maiorescu şi că, de pe poziţia de Prorector, a contribuit la dezvoltarea acesteia sub auspiciile calităţii, performanţei şi competitivităţii. Profesorul Cândea a fost şi va rămâne un mentor şi un spirit tutelar al Universităţii, care acordă o atenţie specială învăţământului superior medical prin trei facultăţi de profil (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie), prin programe de rezidenţiat şi două şcoli doctorale.

Comunitatea universitară maioresciană îi va păstra întotdeauna vie memoria cu respect şi recunoştinţă. Din intervenţiile vorbitorilor, au fost reliefate rolul de pionierat şi contribuţia excepţională ale marelui medic şi om de ştiinţă la dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare în România, activitatea de profesor pentru multe generaţii de studenţi, calitatea de autoritate ştiinţifică şi de mentor, aportul Profesorului la dezvoltarea unor instituţii şi la managementul acestora, dimensiunea umanistă a personalităţii sale, dorinţa structurală de a-i ajuta pe oameni, de a le face bine semenilor, capacitatea de a se dărui şi dedica binelui celorlalţi în cel mai profund spirit uman şi creştin.

Sesiunea de comemorare şi omagiere a Profesorului Vasile Cândea a fost încheiată printr-o slujbă de pomenire oficiată de ÎPS Teodosie.

În final, preşedintele Adrian Badea a declarat: „Am organizat această manifestare ca un gest de conştiinţă şi datorie morală, în semn de recunoştinţă şi iubire pentru Marele nostru Profesor şi Fondator, Generalul Vasile Cândea, care astăzi ar fi împlinit 90 de ani. A fost o personalitate ilustră a domeniului medical, a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, un vizionar şi un deschizător de drumuri, un nume emblematic al ştiinţei româneşti, care a făcut cinste ţării. Renaşterea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România i se datorează, în mare măsură, domniei sale, care a fost un garant în mediul academic al calităţii şi seriozităţii instituţiei, fondate în 1935 tot de un mare medic al ţării, profesorul şi ministrul Constantin Angelescu. Profesorul Vasile Cândea rămâne o figură a panteonului ştiinţific românesc, un nume de prim rang al ştiinţelor medicale, un întemeietor şi un constructor, un simbol al valorii, conştiinţei, responsabilităţii şi dăruirii, un model şi un reper pentru generaţiile prezente şi viitoare.”

Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

 

sursa foto Academia Oamenilor de Știință din România