Publicat: 24 Aprilie, 2015 - 13:25

În primul trimestru al anului 2015, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost încadrate 92.839 de persoane, ca urmare a implementării măsurilor active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

'Cifra reprezintă peste 26% din ceea ce ne-am propus prin Programul Național de Ocupare pentru anul în curs. Obiectivele generale, pe care le urmărim în fiecare an, sunt creșterea ?anselor de ocupare și valorificarea competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața internă, prevenirea ?omajului de lungă durată, facilitarea tranziției de la ?omaj la ocupare', a declarat președintele ANOFM, dna. Cristiana Barbu.

În funcție de vârstă, cele mai multe locuri de muncă au fost identificate pentru persoanele aparținând grupei de mijloc, 35 — 45 de ani (23.861), urmate de cele cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani (22.882). Cele mai puține locuri de muncă au fost identificate pentru persoanele cu vârsta peste 55 de ani (7.723).

Dintre cele 92.839 de persoane ocupate în primele 3 luni ale anului 2015, ponderea cea mai mare o au cele care provin din mediul urban, respectiv 51.602, reprezentând 55,58% din total.

Județul care continuă să ocupe primul loc în ceea ce privește ocuparea este Timiș, cu 6.375 de persoane încadrate, urmat de Suceava, cu 6.348, București, cu 4.892 de persoane ocupate, Neamț, 4.708 și Hunedoara, 4.438.

Măsurile de mediere a muncii, informare și consiliere profesională, ca măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocupare.

În perioada de referință 276.739 de persoane au beneficiat de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă, urmare a înregistrării la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă de care aparțin cu domiciliul sau reședința.

Mai multe informații privind stadiul realizării Programului de Ocupare a Forței de Muncă al ANOFM pentru primul trimestru al anului 2015 sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro la secțiunea Piața muncii.

Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație