16 august 2022

A 40-a sesiune a Conferinţei Ministeriale a Francofoniei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice Cornel Feruţă a participat la cea de a 40-a sesiune a Conferinţei Ministeriale a Francofoniei

Secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice Cornel Feruţă a participat miercuri, 16 martie, la cea de-a 40-a sesiune a Conferinţei Ministeriale a Francofoniei (CMF), care s-a desfăşurat la Paris.

Reuniunea a prilejuit un schimb de opinii privind evoluţiile recente din Ucraina, în cadrul căruia România şi-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială ale Ucrainei şi a condamnat cu fermitate agresiunea ilegală, nejustificată şi neprovocată a Federaţiei Ruse. Secretarul de stat Cornel Feruţă a reiterat angajamentul de solidaritate al României faţă de Ucraina, inclusiv prin înfiinţarea pe teritoriul ţării noastre a unei facilităţi logistice regionale pentru colectarea şi transportul ajutorului umanitar internaţional către Ucraina şi poporul ucrainean. Totodată, a evidenţiat sprijinul constant al României privind tranzitul cetăţenilor şi membrilor misiunilor diplomatice ai unui număr semnificativ de alte state, printre care şi state membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF).

În intervenţia sa, secretarul de stat român a apreciat contribuţia mai multor ţări membre ale Francofoniei (precum Belgia, Canada, Franţa) pentru sprijinirea statelor aflate în vecinătatea conflictului, inclusiv a României. Suplimentar, a fost evidenţiată adoptarea „Planului special Ucraina al Agenţiei Universitare a Francofoniei” care prevede importante acţiuni în favoarea studenţilor, profesorilor, cercetătorilor din instituţiile membre din Ucraina, precum şi reacţia promptă a Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF) de condamnare a agresiunii Federaţiei Ruse.

Astfel, Conferinţa Ministerială a adoptat, prin consens, „Rezoluţia privind Ucraina”, care condamnă cu fermitate agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei şi face apel la solidaritate cu poporul ucrainean.

Reuniunea a abordat inclusiv subiectul Sahel, ocazie cu care secretarul de stat Cornel Feruţă a transmis îngrijorarea României faţă de deteriorarea accelerată a situaţiei de securitate din regiune şi înrăutăţirea condiţiilor în care Task Force Takuba îşi desfăşoară activitatea. Demnitarul român a subliniat angajamentul ferm al României pentru promovarea păcii şi stabilităţii în Sahel, alături de alţi parteneri internaţionali. A exprimat preocuparea României faţă de decizia autorităţilor din Mali de a coopera cu grupul de mercenari ruşi Wagner pentru combaterea grupărilor teroriste din regiune, evidenţiind caracterul netransparent al demersurilor în această direcţie şi lipsa de legitimitate a grupului, ale cărui acţiuni nu servesc interesele cetăţenilor din ţările unde este prezent. A informat despre decizia României de a creşte alocarea anuală pentru Africa la 17% din bugetul total al ajutorului pentru dezvoltare pentru perioada 2022-2025 şi despre intenţia de a lansa un Fond pentru viitorul Africii prin pace, educaţie şi dezvoltare. De asemenea, România intenţionează să implementeze proiecte care să contribuie la stabilitatea, buna guvernanţă şi rezilienţa în Sahel, şi anume în domeniul combaterii dezinformării şi al responsabilizării mass-media independente sau al gestionării civile a situaţiilor de urgenţă.

În acest sens, secretarul de stat Cornel Feruţă a subliniat excelenta colaborare dintre România şi OIF privind cofinanţarea Cursului Internaţional Superior din cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul”, singurul curs francofon certificat de ONU din Europa Centrală şi de Est în domeniul operaţiunilor de pace. Cu această ocazie, a fost evidenţiat Studiul internaţional privind prevenirea radicalizării violente şi a extremismului în spaţiul francofon, realizat de reţeaua FrancoPREV, care ar putea contribui la stabilirea unor recomandări definitive şi comune în zonă.

În privinţa combaterii dezinformării, România a semnalat că acest fenomen reprezintă un risc de securitate care pune în pericol valorile Francofoniei şi bunăstarea cetăţenilor. Secretarul de stat Cornel Feruţă a exprimat sprijinul ferm pentru acţiunile şi iniţiativele OIF în domeniul combaterii campaniilor de dezinformare şi diseminării ştirilor false.

În încheiere, CMF a adoptat Le Reglement unique des Instances de la Francophonie, un regulament unic elaborat cu scopul de a oferi OIF un cadru normativ reînnoit, mai raţional şi mai eficient, care să permită o mai bună anticipare şi gestionare a instituţiilor, inclusiv prin eliminarea anumitor lacune şi neconcordanţe.

Informaţii suplimentare

România este membru cu drepturi depline al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) din anul 1993. În 2007 a fost desemnată de către Secretarul General al Francofoniei, „stat-far al Francofoniei” în regiunea Europei Centrale şi de Est. România participă activ la întâlnirile diferitelor structuri ale Francofoniei (Sommet, Conferinţa ministerială, Consiliul permanent, Conferinţele ministeriale specializate şi permanente – CONFEMEM şi CONFEJES -, Adunarea Parlamentară a Francofoniei) şi operatorilor Francofoniei (Agenţia universitară a Francofoniei, TV5Monde, Universitatea Senghor şi Asociaţia internaţională a primarilor francofoni) şi la elaborarea documentelor strategice ale OIF. Angajamentul constant al României în cadrul Francofoniei permite, de asemenea, promovarea valorilor euro-atlantice în spaţiul francofon şi promovarea politicii externe, inclusiv a componentei de asistenţă pentru dezvoltare, din perspectiva propriilor priorităţi de dezvoltare. Sprijinul financiar al României contribuie la realizarea misiunilor Francofoniei, definite în cadrul strategic al OIF 2015-2022 şi ilustrate în programarea OIF 2019-2022.

Conferinţa Ministerială a Francofoniei (CMF – https://www.francophonie.org/node/45) asigură continuitatea politică a Sommet-ului Francofoniei, reunindu-se anual. Atribuţiile sale prevăd asigurarea implementării deciziilor adoptate de Sommet şi pregătirea următorului Sommet, definirea marilor axe ale acţiunii multilaterale francofone, adoptarea bugetului şi a repartizării acestuia, recomandarea admiterii de noi membri, crearea organelor subsidiare necesare etc. CMF dezbate teme specifice (evoluţii politice, demersuri pentru soluţionarea paşnică a conflictelor în spaţiul francofon, participarea statelor francofone la misiuni de menţinere a păcii, promovarea diversităţii culturale şi lingvistice etc.) şi poate adopta rezoluţii privind orice temă de pe agenda internaţională sau din spaţiul francofon.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Relaţii cu Mass-media