10 august 2022

A fost aprobat Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Bucureşti

Drone Point View of City Street Crossing at Rush Hour

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi modificată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 25/29.01.2020 prin care a fost aprobat Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Bucureşti

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul www.pmb.ro sau la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, timp de 30 de zile lucrătoare, până în data de 06.07.2022.

link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;

– la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine şi în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată şi modificată, până la data de 31.05.2022, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

– prin site-ul www.pmb.ro;

– prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică;

– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

– pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro

Sursa foto: Pixabay