23 mai 2022

A fost avizat tehnic Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Joi, 20 ianuarie 2022, în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a fost avizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), realizat în cadrul proiectului european „Planificarea şi managementul mobilităţii urbane durabile prin elaborarea PMUD”, cod SIPOCA / MySMIS 768 / 136071, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea unui plan strategic coerent, conceput să asigure o viziune sustenabilă de dezvoltare a mobilităţii urbane durabile în Municipiul Focşani, prin elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, astfel încât acesta să răspundă nevoilor si exigenţelor de finanţare pentru perioada de programare a fondurilor europene 2021-2027. Prin intermediul proiectului a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2027.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor şi activităţilor economice în arealurile urbane pentru o mai bună calitate a vieţii.

Scopul acestui plan este acela de definire de strategii, politici, proiecte şi priorităţi pentru un transport durabil – luând în calcul toate formele de transport din întreaga aglomeraţie urbană, cu precădere transportul public şi privat, de marfă şi de pasageri, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau în staţionare. Un alt scop al proiectului este de a integra proiecte şi măsuri asociate transportului durabil cu celelalte proiecte incluse în strategia de dezvoltare durabilă şi sustenabilă a Municipiului Focşani.

Obiectivele acestui proiect au fost:

– accesibilitatea unui număr cât mai mare de focşăneni la soluţii de transport;

– realizarea unui transport în siguranţă;

– conservarea unui mediu sănătos;

– eficienţă economică.

În cadrul PMUD au fost identificate şi mai multe proiecte, dar şi surse de finanţare, pe care Primăria Municipiului Focşani intenţionează să le propună, în exerciţiul financiar 2021-2027.

Iată proiectele:

– Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing;

– Creşterea accesibilităţii între Focşani şi Mândreşti prin crearea infrastructurii pentru deplasările cu bicicleta;

– Creşterea mobilităţii urbane prin infrastructura de transport alternativă;

– Creşterea accesibilităţii la modurile de deplasare alternative prin crearea unei reţele de parcări pentru biciclete, inclusiv staţii de încărcare pentru biciclete şi trotinete electrice;

– Amenajarea de pasaje pentru biciclişti, pentru asigurarea conectivităţii cu reţeaua de piste de biciclete;

– Refacere trotuare, alei, parcaje şi covor asfaltic Strada Mare a Unirii;

– Staţii de încărcare pentru vehicule electrice;

– Dezvoltarea reţelei de piste de biciclete conectate într-o abordare intermodală;

– Reabilitarea şi modernizarea trotuarelor pentru creşterea accesibilităţii şi siguranţei deplasărilor pietonale;

– Amenajarea de zone de tip „shared space”;

– Amenajarea de pasarele pietonale şi pentru biciclişti în vederea creşterii accesibilităţii la reţeaua de mobilitate urbană şi a siguranţei deplasărilor alternative;

– Amenajarea unei pasarele pentru biciclişti la ieşirea din sud a municipiului;

– Derularea de campanii pentru conştientizarea conceptului „car-sharing”.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focşani