27 iunie 2022

A fost elaborată Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2021-2027

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) anunţă oficial finalizarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2021-2027. Acest document este unul dintre principalele rezultate ale proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, realizat cu asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale.

„Este un moment de referinţă pentru ţara noastră. Prin elaborarea acestei Strategii, România confirmă eforturile depuse în vederea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Sperăm că odată ce această Strategie va fi adoptată prin Hotărâre de Guvern, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi să devină o certitudine, iar politicile viitoare să fie centrate pe nevoile persoanelor cu dizabilităţi. Această strategie setează direcţia pentru tot ceea ce se va întâmpla în viitor în domeniul protejării drepturilor acestor persoane, fiind o condiţie favorizantă, iar prevederile din document vor fi folosite drept argumente pentru viitoare proiecte naţionale şi europene”, a explicat doamna Florica Cherecheş, preşedinte ANDPDCA.

Implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, obiectiv cheie pentru ANDPDCA Proiectul „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi” s-a desfăşurat în perioada 25.01.2019 – 25.11.2021 şi a beneficiat de o finanţare totală în valoare de 9.689.034,43 lei, dintre care 8.137.225,38 lei cofinanţare din partea Uniunii Europene.

Astăzi a avut loc conferinţa de închidere, acesta fiind primul proiect major finalizat de către ANDPDCA în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul general al proiectului este acela de a face funcţional „mecanismul de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele:

– Elaborarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2021-2027;

– Dezvoltarea unui mecanism funcţional de monitorizare a implementării Strategiei 2021-2027 prin obţinerea de dovezi privind modul în care drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt respectate;

– Instruirea personalului din autorităţile publice centrale în utilizarea instrumentelor de lucru şi standardelor realizate în cadrul proiectului, pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost realizată în baza informaţiilor colectate în „Diagnoza situaţiei persoanelor cu dizabilităţi în România”, fiind primul astfel de studiu la nivel naţional.

Strategia, realizată cu sprijinul Băncii Mondiale Măsurile propuse în Strategie, în cadrul domeniilor prioritare, răspund problemelor identificate prin sondaje, întâlniri sau consultări cu persoanele cu dizabilităţi. În tot acest proces, ANDPDCA a beneficiat de expertiza suplimentară a echipei Băncii Mondiale, care a contribuit la realizarea unor lucrări de mare deschidere şi profunzime.

Domeniile prioritare asumate de România prin intermediul acestei Strategii sunt următoarele: Accesibilitate şi mobilitate; Protecţia efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; Ocupare; Protecţie socială inclusiv abilitare/reabilitare; Viaţă independentă şi integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; Educaţie; Sănătate; Participare politică şi publică.

Mai multe informaţii despre implementarea proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi” sunt disponibile AICI

http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/consolidarea-mecanismului-de-coordonare-a-implementarii-conventiei-onu-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/.

Pentru orice alte informaţii vă stăm la dispoziţie la adresa de e-mail: cdpd@anpd.gov.ro.