17 august 2022

A fost publicat calendarul şi ghidul solicitantului în cadrul programului „Susţinem sectorul cultural independent în Bucureşti”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Municipiului Bucureşti demarează, începând cu data de 1 septembrie, programul „Susţinem sectorul cultural independent în Bucureşti”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 232/19.07.2021, pe baza schemei de ajutor de stat a Comisiei Europene aprobate prin Decizia SA.62608 (2021/N).

În acest sens, operatorii interesaţi pot consulta Ghidul Solicitantului privind accesarea schemei de ajutor de stat, care a fost publicat pe site-ul instituţiei: https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2021/135.

Programul este destinat ajutorării sectorului cultural independent afectat de criza sanitară, prin alocarea de fonduri în valoare totală de 3 milioane de lei, fiind prevăzută acordarea unui sprijin financiar nerambursabil în valoare de maximum 75 mii lei/ beneficiar, care se alocă o singură dată. Finanţarea se realizează în ordinea primul venit – primul servit pentru beneficiarii eligibili care depun documentaţia completă.

Potrivit calendarului de desfăşurare a programului, depunerea dosarelor se va face în perioada 1-14 septembrie iar evaluarea acestora va avea loc între 15-28 septembrie. Semnarea contractelor de finanţare este programată pentru perioada 11-25 octombrie.

Potrivit proiectului, beneficiarii eligibili sunt reprezentaţi de orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile non profit, care desfăşoară activităţi culturale in Bucureşti.

Printre condiţiile pe care beneficiarii trebuie sa le îndeplinească se numără:
– Să aibă sediul social şi punctele de lucru în Municipiul Bucureşti;
– Să fi fost înfiinţaţi şi să fi desfăşurat activitate cu conţinut şi caracter cultural în domeniul cultural independent cu cel puţin doi ani calendaristici consecutivi înainte de data de 01 martie 2020;
– Să îşi menţină activitatea pe o perioadă de cel puţin 12 luni după acordarea prezentei formei de sprijin sub formă de grant;

Dosarul va fi depus de solicitant în format fizic direct la Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (Bulevardul Regina Elisabeta, nr.42; program de funcţionare: Luni, Marţi, Joi şi Vineri 08.30-16.30; Miercuri 08.30-18.30) sau prin poştă ori servicii de curierat.

În cadrul prezentei scheme de ajutor sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

1. cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal aferentă sediului sau punctului de lucru al beneficiarului pentru perioada august – decembrie 2020, limitate la maximum 20.000 lei/lună/beneficiar;

2. cheltuieli cu utilităţile aferente sediului sau punctului de lucru al beneficiarului (energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale) pentru perioada august-decembrie 2020;

3. cheltuieli cu salariile pentru maximum 3 angajaţi ai beneficiarului, pentru aceeaşi perioadă, la valoarea salariului minim pe economie/angajat/lună. Se vor lua în considerare doar salariaţii angajaţi înainte de data de 01 martie 2020 şi care nu au fost în şomaj tehnic în perioada august-decembrie 2020.

4. cheltuieli privind contribuţiile către bugetul statului aferente cheltuielilor cu salariile.