27 octombrie 2021

A treia emisiune de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, lansată în anul 2021, s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 13 septembrie – 01 octombrie 2021, persoanele fizice au investit peste 940 milioane lei în titluri de stat destinate exclusiv populaţiei lansate de Ministerul Finanţelor în cadrul Programului FIDELIS, cu maturităţi de 1 şi 3 ani pentru titlurile denominate în lei şi cu maturitate de 5 ani pentru cele denominate în euro.

La momentul lansării acestor instrumente, dobânzile anuale oferite pentru titlurile de stat au fost stabilite peste nivelul cotaţiilor titlurilor de stat tranzacţionate pe piaţa interbancară, respectiv 3,25% pentru 1 an (lei), 3,75% pentru 3 ani (lei) şi 1,60% pentru 5 ani (euro). Veniturile din dobânzi sunt neimpozabile, astfel încât aceste emisiuni reprezintă o alternativă de economisire avantajoasă pentru români.

Titlurile FIDELIS au fost oferite spre vânzare de către BT Capital Partners&Banca Transilvania, B.C.R. şi B.R.D., iar începând cu 07 octombrie 2021 titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, persoanele fizice având posibilitatea de a le tranzacţiona pe piaţa secundară. Realizarea de astfel de operaţiuni de către investitori oferă acestora oportunitatea de a realiza câştiguri suplimentare în funcţie de condiţiile de piaţă, dar şi oportunitatea lichidării imediate şi cu minimum de costuri în cazul unor nevoi imediate prin vânzarea acestora pe piaţa secundară.

„Prezenţa activă a persoanelor fizice în calitate de investitori în aceste instrumente financiare oferite de Ministerul Finanţelor confirmă atractivitatea Programului FIDELIS în rândul populaţiei.

Reluarea emisiunilor FIDELIS începând cu anul 2020 şi promovarea trimestrială a acestora în contextul economic şi social traversat de multe presiuni la nivel naţional şi mondial, precum şi interesul manifestat de investitorii persoane fizice, arată orientarea tot mai mare a populaţiei către un comportament de diversificare a economisirii şi către utilizarea mecanismelor specifice pieţei de capital.

Colaborarea cu partenerii noştri în oferirea acestor instrumente financiare şi a mecanismelor de tranzacţionare contribuie semnificativ la promovarea cât mai largă şi la implicarea mai activă a populaţiei în mecanismele de piaţă de capital”, a declarat Dan Vîlceanu, ministrul finanţelor.

În viitor, Ministerul Finanţelor va continua lansarea titlurilor de stat FIDELIS cu o frecvenţă trimestrială.