Publicat: 19 August, 2017 - 10:31
Pagina de internet a UZPR a fost confiscată de puciștii cu epoleți!

Către toţi membrii UZPR

Având în vedere următoarele:

1. Apariția, la nivelul Consiliului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, începând din luna iunie 2017, a unor disensiuni greu de controlat, care depăşesc cadrul legal, statutar, civilizat și democratic, reglementat de documentele organizatorice ale Uniunii;

2. Manifestarea unei ostilităţi agresive din partea unor membri ai Consiliului Director;

3. Gestul indecent și descalificant de a expune, în spațiul public, dezbateri și documente interne, confidențiale și nefinalizate, ceea ce aduce grave daune de imagine, morale  şi materiale Uniunii;

4. Comportamentul amenințător, ultimativ, cazon și jignitor al acelorași membri ai Consiliului;

5. Ignorarea, cu bună știință, a calității de decident a Adunării Generale și substituirea ei cu o acțiune internă de forță și intimidare;

6. Fapt grav și incredibil, frizând infracționalitatea penală: confiscarea paginii de internet a UZPR, prin schimbarea parolei, în numele „democrației”, a „conducerii colective”, a „punerii adevărului, de interes general, mai presus de vicleana victimizare a unei persoane”, așa cum se exprimă public unul dintre cei vizați,

Consider că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România se află într-un iminent pericol de disoluție și compromitere publică și că numai o Adunare Generală Extraordinară este în măsură a soluţiona cele ce se petrec în cadrul organizaţiei, prin analiza faptelor petrecute la reuniunile Consiliului Director din lunile iunie şi iulie 2017, precum și a abuzurilor comise ulterior.

De aceea, ca preşedinte ales unanim de  Adunarea Generală de Alegeri de la Rm. Vâlcea, din martie 2016, în baza Art. 24 din Statutul UZPR,

C O N V O C

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

          Pentru data de  vineri, 8  septembrie 2017, în Bucureşti

Conform Art. 25 din Statutul UZPR, procedura convocării este asigurată de Secretariatul general, prin fax, email şi telefon, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii reuniunii, când va fi anunţată şi ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării evenimentului. Până la Adunarea Generală Extraordinară nu va mai avea loc nici un Consiliu Director, iar hotărârile de la reuniunile din iunie şi iulie nu vor produce efecte, până la deciziile plenului Adunării Generale Extraordinare. Activitatea va avea o desfăşurare de normalitate.

Preşedinte

Doru Dinu Glăvan

POST SCRIPTUM. Întrucât, așa cum am spus, pagina de internet a UZPR este confiscată de un grup militar pe care-mi permit să-l calific infracțional, acest comunicat va fi transmis prin publicațiile online ale ziariștilor, membri și nemembri ai UZPR.