Publicat: 3 Aprilie, 2020 - 12:54
Share

Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Someş-Tisa s-a autosesizat, după ce, în seara zilei de 29 martie 2020, au fost postate pe o reţea de socializare, fotografii cu deşeuri, situate în preajma râului Someşul Mic, în localitatea Floreşti.

Astfel, în data de 31 martie 2020, inspectorii ABA Someş-Tisa au verificat în teren zona situată pe malul drept al râului Someşul Mic, la baza digului de apărare, amonte de Barajul Floreşti II, unde au constatat prezenţa unor depozite de deşeuri.

Barajul Floreşti II este deţinut şi administrat de către Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Cluj. Deşeurile sunt depozitate la aproximativ 200 de metri amonte de Barajul Floreşti II, în zona de protecţie a digului, pe o lungime de circa 300 de metri. Au fost identificate deşeuri provenite din construcţii, deşeuri menajere şi mobilier vechi.

De asemenea, inspectorii ABA Someş-Tisa au constatat că şanţul de gardă aferent digului de pe malul drept al râului Someşul Mic este obturat şi au dispus primăriei Floreşti degajarea deşeurilor şi a pământului, deoarece în situaţia actuală, rolul acestuia este anulat în caz de ape mari.

A fost inspectată şi zona situată aval de Barajul Floreşti II, în albia minoră a râului Someşul Mic, unde s-a constatat prezenţa sporadică a deşeurilor de tip menajer agăţate în vegetaţia situată pe mal.

Primăria Floreşti a fost notificată să ecologizeze zona, până la data de 1 mai 2020. Termenul dat de reprezentanţii instituţiei noastre are în vedere măsurile cuprinse la nivel naţional, odată cu instituirea stării de urgenţă, fiind prelungit faţă de situaţia normală. În cazul în care primăria Floreşti nu îşi îndeplineşte obligaţia de salubrizare a zonei, va fi amendată din nou.

Totodată, este necesar ca primăria comunei Floreşti să aibă în vedere montarea unor camere de luat vederi în zonele sensibile din punct de vedere al depozitării necontrolate de deşeuri.

De asemenea, considerăm că ar trebui să fie adoptată o Hotărâre de Consiliu Local, prin care să fie instituită obligarea celor care solicită autorizaţii de construire, pe lângă dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubritate, să facă dovada plăţii efective a serviciilor de colectare a deşeurilor rezultate din construcţii. Având în vedere că în comuna Floreşti, problematica depozitării deşeurilor din construcţii este acută şi nerezolvată, este necesar ca primăria să identifice un teren sau un spaţiu unde locuitorii să poată depozita aceste deşeuri în mod legal, în acest fel acestea nu vor mai ajunge pe malurile şi în albiile cursurilor de apă.

Precizăm că, în măsura în care este posibil, ABA Someş-Tisa răspunde cu celeritate oricăror sesizări şi în această perioadă. Deplasările în teren sunt efectuate de către echipe formate din maximum două persoane, dotate cu echipamente de protecţie pentru evitarea contaminării şi se realizează doar în situaţii de urgenţă sau importanţă majoră (sesizări şi în cazul producerii unor poluări accidentale), doar pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea inspectorii noştri.

Conform măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de urgenţă, termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor se dublează. ABA Someş-Tisa depune toate eforturile astfel încât, în această perioadă dificilă, termenele legale să nu fie cu mult prelungite.