Publicat: 16 Iunie, 2020 - 10:21
Share

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea informează absolvenţii instituţiilor de învătământ în vârstă de minimum 16 ani că pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de 6 luni, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, dacă se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională).

Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, sunt:

* actul de identitate;

* actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

* declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate - tipizat disponibil pe website-ul: www.anofm.ro / AJOFM Tulcea - secţiunea Acasa/Comunicare/Materiale informative;

* declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal - tipizat disponibil pe website-ul: www.anofm.ro / AJOFM Tulcea - secţiunea Acasa/Comunicare/Materiale informative.

Depunerea actelor se poate face:

* personal la sediile instituţiei (AJOFM Tulcea, respectiv Punctul de lucru Măcin şi Punctul de lucru Babadag), pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul;

* prin poştă, cu confirmare de primire (AJOFM Tulcea: str. Grigore Antipa nr.10, Punctul de lucru Măcin: str. 1 Decembrie nr.58, Punctul de lucru Babadag: str. Republicii nr. 86);

* on-line la adresa de e-mail a AJOFM Tulcea ([email protected]), pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul.

Pentru mai multe informaţii, absolvenţii instituţiilor de învătământ - promoţia 2020, se pot adresa AJOFM Tulcea prin următoarele mijloace de comunicare, de luni pâna joi, în intervalul orar 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00:

* E-mail: [email protected]

* AJOFM Tulcea Tel: 0240 516.858
Fax: 0240 512.171

* Punctul de lucru Măcin - 0240 571.761

* Punctul de lucru Babadag - 0240 561.891

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea