Publicat: 7 Mai, 2017 - 16:34
Share

Academia de Studii Economice din București reia lucrările de extindere a spațiului educațional Academia de Studii Economice din București este în măsură să comunice publicului reluarea lucrărilor de restaurare a Corpurilor C1 și C2, situate la adresa Piața Romană nr.7, Sector 1. Decizia a fost luată de Inspectoratul Regional în Construcții București Ilfov — Inspectoratul în Construcții al Municipiului București (IRCBI-ICMB), după ample acțiuni de verificare și control.

Referitor la Corpul C1, ,,Casa Nanu-Muscel', de la adresa Piața Romană nr. 7, Sector 1, Direcția pentru Cultură a Municipiului București confirmă faptul că 'nu este necesară avizarea dispozițiilor de șantier, întrucât modificările se încadrează în limitele Avizului nr. 945/Z/21.09.2016 emis de DCMB.'

De asemenea, Academia de Studii Economice din București își reafirmă transparența în legătură cu cele două proiecte de investiții și va pune la dispoziția celor interesați întreaga documentație referitoare la avizele pentru reluarea lucrărilor. Mai mult, Academia de Studii Economice din București va furniza periodic publicului informații despre etapele și evoluția lucrărilor.

Lucrările menționate au fost decise în baza următoarelor acte legale:

— Hotărârea Tribunalului București nr. 36463/3/2016

— Procesul verbal de control nr. 38305/17.06.2016, încheiat de către IRCBI-ICMB în etapa de execuție lucrări

— Adresa nr. 1205(+2215+2321+986)/12.04.2017, emisă de Direcția pentru Cultură a Municipiului București, ca urmare a solicitării ASE de avizare a lucrărilor din Dosarul nr. 1025/06.04.2016, având ca obiect 'consolidare, restaurare și extindere imobil — spații de educație și cercetare'

— Procesul verbal de control nr. 20088/04.04.2016

— Procesul verbal de control în etapa de execuție lucrări nr. 38305/17.06.2016, emis de Inspectoratul Regional în Construcții București Ilfov

Academia de Studii Economice din București mulțumește anticipat pentru înțelegere în legătură cu disconfortul creat în zonă în perioada desfășurării lucrărilor de șantier. Biroul de presă al ASE