27 ianuarie 2022

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a luat notă cu surprindere de existenţa unei iniţiative legislative de desfiinţare a AOSR

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a luat notă cu surprindere de existenţa unei iniţiative legislative de desfiinţare a AOSR. Argumentele care fundamentează acest gest politic sunt abuzive şi nu corespund adevărului. În raport cu acestea, sunt necesare o serie de precizări.

1. Iniţiativa de desfiinţare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România exprimă un proiect pur politic, care uzează de argumente străine adevărului şi domeniului cercetării ştiinţifice, întemeiat doar pe judecăţi de „valoare” nule şi neavenite, vehiculate insistent în mediul public, într-un fel de rechizitoriu colectiv, susţinut prin definiţii calomnioase.

2. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este o instituţie care face parte din istoria contemporană a ţării, cu o vechime de aproape un secol. A fost înfiinţată la 29 martie 1935 sub numele Academia de Ştiinţe din România de un grup de savanţi români, în frunte cu profesorul doctor Constantin Angelescu, eminent medic, cercetător, dar şi om politic al ţării, ministrul liberal al instrucţiunii publice şi al cultelor, din necesitatea creării unui cadru academic mai larg al cercetării ştiinţifice. Încă de la înfiinţare, ASR a cuprins în rândurile sale mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti, creatori de şcoli ştiinţifice, precum şi ale ştiinţei mondiale, între care opt premianţi Nobel (membri de onoare). După căderea regimului comunist, instituţia funcţionează ca Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, prin Legea nr. 31 din 15 ianuarie 2007, în calitate de „continuator şi unic legatar” al Academiei de Ştiinţe din România. Aceasta lege – care consacră o „sinecură a PSD” – a fost iniţiată de d-nul Radu Câmpeanu, preşedintele PNL, a fost aprobată de cele două camere ale Parlamentului în cvasi-unanimitate, având şi avizul scris al preşedintelui Academiei Române, în perioada când prim-ministru era d-nul Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele PNL, şi a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu.

3. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este, prin Statut şi prin întreaga ei activitate, o instituţie apolitică, neavând legătură cu niciun partid din România. Opţiunile politice ale unora dintre puţinii membrii AOSR care activează în diverse partide din România, şi nu într-unul singur – un drept garantat prin Constituţie – nu angajează instituţia. Prin urmare, AOSR nu este o „uzină de sinecuri” a unui anumit partid politic, aşa cum calomnios se afirmă în argumentarea politică a iniţiativei de desfiinţare. Domnii Ion Iliescu şi Teodor Meleşcanu nu au fost membri fondatori ai AOSR, nu au participat la nicio manifestare a Academiei noastre şi nu au primit nicio indemnizaţie de membru, nefiind, practic, legaţi de această Academie. Doamna profesor Ecaterina Andronescu este membru al Academiei noastre datorită activităţii sale ştiinţifice de excepţie (peste 300 de lucrări publicate în reviste internaţionale cu factor de impact şi peste 4900 de citări în baza internaţională Google Academic).

4. Din structurile Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România fac parte personalităţi ale educaţiei, cercetării şi ştiinţei româneşti, cu operă, activitate şi rezultate la nivel de excelenţă academică, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, cu un număr impresionant de citări şi prezenţe în BDI. Activitatea ştiinţifică a AOSR este una complexă, desfăşurată în cadrul Programului anual de cercetare-dezvoltare.

Acest Program a cuprins în anul 2019, înainte de suspendarea finanţării instituţiei prin decizie politică, 23 de proiecte, peste 40 de articole cotate ISI sau indexate BDI. Valoarea activităţii ştiinţifice desfăşurate în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este atestată şi de situarea instituţiei pe un onorant loc 9 între instituţiile de cercetare din România în prestigiosul clasament internaţional SCIMAGO – Elsevier (https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU§or=Government), prin care sunt evaluate şi ierarhizate din punctul de vedere al performanţei universităţile şi institutele de cercetare ale lumii, şi este în principal bazată pe evaluarea vizibilităţii SCOPUS (https://www.e-nformation.ro/partners/elsevier), unde oricine poate constata că AOSR figurează cu peste 11.000 de citări în perioada 2009-2021.

Este important de menţionat că, în această ierarhie, în primele 800 de locuri, există doar două prezenţe academice din România: Academia Română, pe locul 676, şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, pe locul 794. Semnificativ este şi faptul că o atare clasare s-a realizat în condiţiile în care AOSR a beneficiat doar de sume cuprinse între 1 şi 1,4 % din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea academiilor înfiinţate prin lege. Suspendarea finanţării de la bugetul de stat prin decizie politică, începând cu anul 2020 şi continuând şi în acest an, reprezintă o lovitură dată instituţiei, care pune în joc însăşi existenţa acesteia.

Neconstituţionalitatea acestui demers a fost confirmată şi de Curtea Constituţională a României care, prin hotărârea sa de astăzi, 24 iunie a.c., a decis că art. 38 al Legii bugetului din acest an, prin care se elimină finanţarea AOSR de la bugetul de stat, este NECONSTITUTIONAL şi trebuie eliminat.

Cu toată această lipsă de finanţare şi în condiţiile pandemiei, Academia noastră a organizat în primele luni ale acestui an patru dezbateri naţionale pe problematici actuale ale ţării, cu participarea unor personalităţi de elită, Conferinţa Ştiinţifică Naţională a AOSR, în care s-au prezentat 130 de lucrări ştiinţifice, Gala premiilor AOSR, Conferinţa Internaţională Aplications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering, Simpozionul Scientica, precum şi alte numeroase manifestări. S-au organizat şi patru sesiuni ale cursului acreditat Dezvoltator de E-learning.

Cei care fac, cu bună-credinţă, minimul efort de a deschide pagina noastră web www.aosr.ro pot vedea conţinutul tuturor manifestărilor noastre, CV-urile membrilor noştri, rapoartele de activitate ştiinţifică din fiecare an, istoria noastră, precum şi cele peste 4000 de titluri de cărţi publicate de membrii noştri, într-o viaţă dedicată ştiinţei şi educaţiei. Îşi pot da astfel seama de minciunile vânturate de oameni care nu au nicio legătură cu ştiinţa şi deontologia profesională.

5. Suntem convinşi că Academia Română nu are niciun amestec în acest demers nedemn, care ar putea să ştirbească prestigiul acestei instituţii fundamentale a ţării, lucru pe care probabil iniţiatorii îl doresc. Academia Română nu se poate teme de o confuzie sau concurenţă între instituţiile noastre şi nu are nevoie de modestul nostru patrimoniu.

În datele care definesc identitatea instituţională a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, la nivelul istoriei şi fondatorilor ei, al membrilor de-a lungul timpului şi în prezent, al activităţii şi performanţelor obţinute, a vorbi despre AOSR ca despre o „uzină/fabrică de sinecuri” a unui partid politic sau dedicată anumitor persoane, despre activitate ştiinţifică „aproape inexistentă”, a arunca în joc comparaţii minimalizante, care duc în derizoriu imaginea instituţiei, denotă fie necunoaştere, fie rea-credinţă, fie şi una, şi alta, în direcţia unui proiect politic a cărui ţintă a devenit AOSR, vehiculat din ce în ce mai insistent în spaţiul politicii româneşti de către iniţiatorii lui, care doresc să amestece Academia noastră în acest nesfârşit scandal politic, care dăunează profund intereselor ţării noastre.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă indignarea şi revolta faţă de modul tendenţios, în esenţă calomnios şi denigrator, în care este abordată instituţia şi protestează cu fermitate împotriva acestui tratament discriminatoriu, construit pe argumente false, care încalcă şi sfidează orice reguli ale corectitudinii politice.

Pentru orice persoană interesată de aflarea adevărului, porţile AOSR sunt deschise. Instituţia pune la dispoziţia celor care vor să cunoască realitatea ei instituţională documente, date, statistici, orice fel de informaţii relevante, de la înfiinţarea, acum aproape un secol, până în prezent, într-un act de transparenţă totală.

Consiliul Ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România