Publicat: 26 Octombrie, 2016 - 19:00

Partidul ALTERNATIVA CIVICA ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACTIUNE contestă listele de susținători ale marilor partide sunt la Curtea de Apel

Către
CURTEA DE APEL BUCURESTI
DOMNULE PREȘEDINTE,
Subscrisa Partidul ALTERNATIVA CIVICA ATITUDINE,
SOLIDARITATE, ACTIUNE, cu sediul în Str. Caminului nr 5, Et 1, Ap 2, Sector 2, Bucuresti, inscrisa in Registrul partidelor politice la pozitia 130, CIF 36639839, prin Presedinte Nicolae-George EPURESCU, (date de contact Tel: 0742689126, email:
gepurescu@yahoo.com, fax: 0214043631) formulăm: CONTESTATIE
Împotriva activității BIROULUI ELECTORAL CENTRAL (Strada Eugeniu Carada Nr 1, Sector 3, http://www.bec.ro) prin care acesta a eliberat partidelor PSD, PNL, PRU, ALDE, USR, PMP, ANR, UDMR Dovada de depunere a listei de susținători prevăzută de art. 53 alin. 2 din Legea 208/2016 cu numerele: 1,2,3/LS/10.10.2016, 4,5/LS/11.10.2016, 6,7/LS/12.10 si 8/LS/21.10.2016
Vă solicităm în principal să constatați neindeplinirea conditiilor de legalitate a procedurii de depunere a listelor de susținători, pentru susținerea candidaților tuturor partidelor la Camera Deputaților/ Senatului și implicit să
dispuneți anularea tutturor dovezilor de depunere a listelor de susținători.
Totodată vă solicităm să dispuneți respingerea listelor de susținători propuse de partidele politice care doresc participarea la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților a României pentru neîndeplinirea condițiilor de
legalitate în sensul că acestea sunt liste de susținere a partidelor și nu liste de susținere a listelor de candidați propuși de partide.
MOTIVELE DE FAPT ȘI DE DREPT ALE CONTESTAȚIEI
In fapt,
Listele de susținători depuse de toate partidele politice sunt liste de adeziune la partidele politice și nicidecum liste de susținere a listelor de candidați astfel cum Legea 208/2016 cere partidelor ca o condiție imperativă de
a putea participa la alegerile pentru Parlamentul României. I. Listele de sustinatori
Legea electorala are dispozitii exprese si clare cu privire la listele de sustinatori si la notiunea de sustinator ai candidatilor. Legea stabileste explicit in atributia Biroul Electoral Central, la Art 12 alin (1), faptul ca BEC: „d) preia listele de susţinători ai listelor de candidaţi propuse de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale, în cazul în care acestea optează să depună listele de susţinători la nivel naţional şi comunică birourilor electorale de circumscripţie lista competitorilor electorali cu drept de a depune candidaturi în toate circumscripţiile electorale;”
Asadar BEC preia liste de sustinatori ai listelor de candidati, NU de sustinatori ai Partidului. Aceasta prevedere consfinteste caracterul premergator strangerii de semnaturi al listei de candidati. Sustinatorii semneaza pentru candidati, nu pentru partide.
Confruntand documentele afisate pe site-ul BEC cu cele afisate la sediul sau aflate pe site-ul Biroului Electoral de Circumscriptie rezulta ca Adeverinta eliberata de BEC este anterioara stabilirii Listei de candidati de catre partid. Acest fapt este probat si de Procesele Verbale ale sedintei filialei Partidului in care au fost desemnati/validati candidatii. Insa sunt de notorietate publica declaratiile liderilor
partidului cu privire la data stabilirii listei de candidati. Toate concorda in sustinerea faptului ca listele de candidati au fost intocmite dupa depunerea asa-ziselor liste de sustinatori. BEC-ul a scapat din vedere prevederile exprese ale legii fara sa realizeze ca noua lege electorala stabileste alte modalitati pentru inscrierea candidatilor de catre partide in cursa electorala fata de legea abrogata in 2015.
Pana in 2015 partidele trebuiau sa demonstreze in anul preelectoral ca au peste 25.000 de membri, adica functioneaza ca partid in conditiile legii, pentru a putea depune liste de candidati in toate circumscriptiile. Fiind vorba de anul
preelectoral nu se putea pune problema existentei listelor de candidati cu aproape un an inainte de data alegerilor. Insa, incepand cu 2015 partidele sunt supuse aceluiasi regim ca si candidatii independenti in ceea ce priveste listele de sustinatori ai candidaturilor, adica sa desemneze candidatii si apoi sa ceara alegatorilor sa le
sustina listele.
Acest fapt este intarit de de prevederile art 54 alin (7) din Legea 208/2015 care defineste fara echivoc notiunea de sustinator: „Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot şi cu domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia
electorală pentru care se propun candidaţi. Un alegător poate susţine mai multe liste de candidaţi sau candidaţi independenţi.”
Asadar se observa in mod neechivoc faptul ca semnaturile de sustinere se dau pentru candidati, independenti sau pe liste, NICIDECUM partidului.
Niciodata in istoria electorala de dupa 1989 nu a existat notiunea de sustinere a Partidului in dauna candidatilor si nu generat o suprematie a partidului fata de candidati. Acest fapt este consistent cu prevederile art 2 din
Constitutie cu privire la suveranitate, pe care cetatenii o exercita prin organele reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte. Asadar transferul de suveranitate se face catre candidatii alesi, nu catre partidelor politice.

II. Conditiile de participare in alegeri
Pentru participarea la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat legea 208/2015 prevede urmatoarea procedura:
ART. 53
„(1) În vederea înregistrării candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale depune la biroul electoral de circumscripţie 4 dosare, cuprinzând următoarele:
a) două exemplare originale şi două copii ale listei candidaţilor pentru respectiva circumscripţie, cuprinzând datele prevăzute la art. 52 alin. (8) - (10);
b) copiile actelor de identitate ale candidaţilor;
c) două exemplare originale şi două copii ale declaraţiilor de acceptare a candidaturii, prevăzute la art. 52 alin. (11) şi (12);
d) două exemplare originale şi două copii ale declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor, conform modelelor prevăzute în anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
e) două exemplare originale şi două copii ale declaraţiilor candidaţilor născuţi înainte de 1 ianuarie 1976 de apartenenţă sau neapartenenţă la securitate ca poliţie politică, ce se vor redacta conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare.
(2) Dosarele de candidatură prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un exemplar original al listei susţinătorilor şi o copie a acesteia sau de dovada depunerii acestor liste la Biroul Electoral Central.
ART. 54
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care depun la Biroul Electoral
Central o listă de susţinători cuprinzând cel puţin 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral la nivel naţional, pot depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale. În acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numărul exemplarelor originale şi al copiilor listei susţinătorilor se aplică în mod corespunzător.”
Listele de candidati se depun insotite de listele de sustinatori sau de Adeverinta eliberata de BEC. Aceasta prevedere ofera marilor partide o posibilitate in plus pentru a strange semnaturile de sustinere ale listelor de candidati in mod
centralizat la nivel national. Acolo unde au organizatii mai puternice sau la nivelul
Municipiului Bucuresti ele pot realiza strangerea tuturor semnaturilor necesare, articolul 54 alin (1) realizand numai o corelare de tip matematic intre numarul necesar de sustinatori ai listelor de candidati, nicidecum o exceptie de la obligatia strangerii semnaturilor de sustinere fara a prezenta sustinatorilor listelor intrucat
aceasta vine in contradictie cu art 12 alin (1) si art 54 alin (7) din legea 2018/2015.
Mai mult, legea electorala nu prevede nicio cale de contestare cu celeritate a Dovezilor emise. La BEC nu sunt numărate efectiv semnaturile si nu sunt verificate. Singura cale de atac este cea a contenciosului administrativ, o procedura care dureaza pana dupa validarea mandatelor de parlamentari ale celor alesi fara indeplinirea obligatiilor legale.
Biroul Electoral Central a emis pe numele Partidelor Dovada depunerii Listelor de sustinatori la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat fara a indica si temeiul legal. Din textul documentului se observa ca este vorba de liste
de sustinere a partidului, nu a listelor de candidați astfel cum este cerut de art.
12 lit. d din Legea 208/2016. Fara a fi necesar sa se verifice listele de semnaturi, nelegalitatea de forma si de fond a Dovezii depunerii listelor de sustinatori pentru listele de candidati este evidenta in baza observatiilor vizuale directe
descrise mai sus.
6III. Jurisprudenta Curtii Constitutionale
Anul 2015 a fost anul modificarii generale a legislatiei electorale cat si a legii partidelor politice. Câtă vreme înfiinţarea partidelor politice nu mai impune îndeplinirea unei condiţii de reprezentativitate prin existenta a minimum 25.000 de
membri, aceasta va trebui probată la depunerea candidaturilor pentru funcţiile elective, deopotrivă pentru candidaţii propuşi de partidele politice, cât şi pentru candidaţii independenţi.
Legislaţia electorală din România stabileşte o conditie de reprezentativitate a candidatilor prin obligatia prezentării unei liste de susţinători la depunerea candidaturii. Aceasta varianta a fost aleasa de legiuitor pentru a nu da posibilitatea exercitarii cu rea credinta a dreptului de a fi ales.
Curtea Constituţională - Decizia nr. 354/2016:
„26. Cu privire la raţiunea instituirii pragului de reprezentativitate, Curtea a reţinut, în jurisprudenţa sa în materie, că indiferent că este vorba de alegeri locale, parlamentare, prezidenţiale sau europarlamentare, sistemul electoral naţional prevede, în esenţă, aceeaşi condiţie: depunerea unei liste cu semnături de adeziune. Acest criteriu de preselectare a candidaţilor este unul obiectiv şi rezonabil, aplicabil în condiţii de egalitate de tratament fiecăreia dintre cele două categorii de participanţi la alegeri: candidaţii independenţi, pe de o parte, şi cei
propuşi pe lista unui partid politic, pe de altă parte. Instituirea condiţiei legale privind depunerea listei cu semnături reprezintă o modalitate prin care candidatul la o funcţie sau demnitate publică îşi dovedeşte potenţialul de reprezentativitate şi arată, în acelaşi timp, preocuparea legiuitorului de a preveni exercitarea abuzivă
a dreptului de a fi ales, pe de o parte, dar şi de a asigura, pe de altă parte, accesul efectiv la exerciţiul acestui drept persoanelor eligibile [...] care într-adevăr beneficiază de credibilitatea şi susţinerea electoratului, astfel încât să existe şanse reale de reprezentare a acestuia. (A se vedea Decizia nr. 782 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 15 iunie 2009.)”

Aceasta pozitie este consecventa cu Decizia nr. 288/2016 CCR.
Analizand interpretarea CCR data pragului de reprezentativitate, intelegem ca procesul electoral cuprinde doua etape: preselectia si alegerea, in conditii de egalitate de tratament. Ambele etape fac parte din procesul de alegere a
reprezentantilor prin care se exercita suveranitatea poporului. Atat preselectia cat si alegerea se realizeaza numai de persoanele cu drept de vot in mod direct prin semnatura, respectiv vot. Teza invocata de BEC, dar si de Biroul Electoral de Circumscriptie conform careia semnaturile de sustinere se acorda pentru partid, care apoi decide cine va fi desemnat candidat, incalca Constitutia prin faptul ca se face un transfer de suveranitate catre partid, adica catre un grup, care o exercita in nume propriu, ori aceste practici sunt interzise expres de Constitutie.
Totodată vă precizăm că este un non-sens ca BIROUL ELECTORAL CENTRAL să admită lista de susținători ai partidului ca un document valabil pentru validarea dosarului de candidatură, atâta vreme cât Legea 208/2016 afirmă clar prin
art. 12 al. 1 lit. d că acesta primește listele de susținători ai listelor de candidați.
În aceeași notă și în susținerea celor de mai sus art. 54 alin. 7 din Legea 208/2016 afirmă că: ,, Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot şi cu domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală pentru care se propun candidaţi.
Un alegător poate susţine mai multe liste de candidaţi sau candidaţi independenţi.” Este de-a dreptul ridicol și inacceptabil să interpretăm că legiuitorul a dorit prin normele impuse prin Legea 208/2016 ca procedura de alegere a Camerei Deputaților și a Senatului României să aibă la bază liste de susținători ai unor partide.
În lumina art. 54 alin. 7 din Legea 208/2016 ar fi la extrema absurdului și dincolo de respectarea principiilor fundamentale de drept, interpretarea instanței conform căreia în fapt validarea candidaturilor se poate face având la bază lista de susținători ai partidelor ce propun candidați și nu ai listelor de susținători ai listelor de candidați propriu-ziși ai diferitelor partide.

În interpretarea conform căreia se accepta lista de susținători ai partidului pentru îndeplinirea condițiilor de participare la alegeri, și nu se primește opinia ca se impune prezentarea listelor de susținători ai listelor de candidați pentru îndeplinirea condițiilor de validare a candidaturilor rezultă două situații cu caracter de nelegalitate:
1. Caracterul discriminatoriu al aplicării Legii 208/2016 din partea Biroului de circumscripție și implicit al B.E.C. cu privire la modalitatea de primire
a listelor de candidați ai partidelor politice în raport cu candidaturile candidaților independenți; și
2. În raport cu prevederile art. 54 alin. 7 din Legea 208/2016 imposibilitatea ca un susținător să poată opta spre a semna liste de susținere a mai multor partide, având în vedere doctrinele diferite ale acestora. Cât privește resursa umană propusă de partidele politice pentru accederea în Parlamentul României existând însă posibilitatea logică din partea
susținătorilor să poată, sau nu, susține liste propriu-zise și expres nominalizate de candidați propuși de mai multe partide.
Având în vedere cele precizate mai sus vă solicităm să ne admiteți întâmpinarea și să anulați decizia de admitere a candidaturii pe care o atacăm prin prezenta contestație.
ÎN DREPT – ne întemeiem prezenta pe dispozițiile art. 2, 8, 16, 36, 37, 61, 62 din Constitutia Romaniei, art 21 din DUDO.
Conform art. 12 lit. c competența pentru soluționarea prezentei întâmpinări cade în sarcina BIROULUI ELECTORAL CENTRAL.
În probatoriu solicităm a se încuviința proba cu înscrisuri.

Vă solicităm să cereți Biroului Electoral de Central să prezinte dosarele listele de sustinatori primite si Birourilor Electorale de Circumscriptie dosarele cu candidaturipentru a se confrunta datele de acceptare a candidaturilor cu datele
depunerii listelor de sustinatori.
Vă punem în vedere să comparați data de semnare a listelor de susținători cu datele de pe Declarațiile de acceptare a candidaturii prev. de art. 52 din Legea 2018/2016 semnate de candidați, dar si cu datele din Procesele Verbale ale
sedintelor organism,elor statutare ale partidelor pentru desemnarea candidatilor pentru Camera Deputatilor si Senat 2016.
Apreciem că prin această confruntare pe lângă prezumțiile relative întemeiate pe articolele de presă, buletine informative etc, din care rezultă data de stabilirea a listelor de candidați se confirmă încă odată că listele de susținători au fost
semnate de aceștia anterior prezentării către cetățenii cu drept de vot și semnatari ai listelor de susținere, a listelor de candidați.
ÎN CONCLUZIE LISTELE DE SUSȚINĂTORI PREZENTATE
BIROULUI ELECTORAL CENTRAL NU SUNT LISTE DE SUSȚINĂTORI
AI LISTELOR DE CANDIDAȚI CI ÎN FAPT SUNT LISTE DE ADEZIUNE
LA PARTIDELE CARE LE-AU DEPUS.
Vă solicităm judecarea cauzei și în lipsă.
Data Semnătura
26.10.2016
DOMNULUI PREȘEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI