26 octombrie 2021

Acces mai uşor la concursuri pentru persoanele cu dizabilităţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a achiziţionat 5 pachete de echipamente asistive integrate, destinate facilitării accesului persoanelor cu dizabilităţi la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice.

Achiziţia s-a realizat în cadrul unui proiect cu finanţare externă, iar pachetele constau în: imprimantă Braille, display Braille, software asistiv JAWS, lector şi lupă video de birou.

Liviu Mălureanu, preşedintele ANFP: „Aceste echipamente vor genera capacitatea de adaptare a procedurilor de concurs, astfel încât să fie permisă, dar şi facilitată participarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi vizuale la concursurile organizate pentru ocuparea de funcţii publice. Ne dorim accesibilizarea concursurilor, pentru că sistemul de recrutare şi selecţie trebuie să fie unul transparent şi incluziv. La solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, le vom putea pune la dispoziţie aceste echipamente. În acest scop, am înaintat către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei un proiect de Hotărâre de Guvern, prin care am propus reglementarea posibilităţii Agenţiei de a pune la dispoziţia instituţiilor publice organizatoare a concursurilor, echipamentele de accesibilizare, în situaţia în care la concursuri se înscriu persoane cu dizabilităţi vizuale.”

Legislaţia în vigoare (art. 472 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019) prevede obligaţia ca autorităţile şi instituţiile publice să asigure accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice.

Procedura de achiziţie s-a derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administraţia publică”, Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Beneficiarul proiectului este Secretariatul General al Guvernului, iar Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este partener, alături de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Mai multe informaţii despre proiect, pot fi consultate prin accesarea link-ului http://www.anfp.gov.ro/continut/SIPOCA136. Comunicat de presă – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici