26 mai 2022

„Acces şi echitate în învăţământul superior”, proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea de Vest din Timişoara a derulat în perioada iunie – decembrie 2021 proiectul UVT – ACCES ŞI ECHITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – CNFIS-FDI-2021.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior. S-a urmărit creşterea accesului la programe de învăţământ superior a studenţilor vulnerabili, inclusiv a celor cu dizabilităţi şi realizarea de activităţi de suport în vederea prevenirii abandonului universitar.

Din perspectiva creşterii accesului studenţilor cu dizabilităţi la programele de învăţământ superior, în cadrul proiectului s-au pus bazele unui serviciu dedicat acestei categorii de studenţi. Experţii angajaţi, pornind de la colectarea nevoilor specifice ale studenţilor cu dizabilităţi au realizat o strategie şi o procedură de lucru care vizează măsuri pe termen lung, mediu şi scurt pe care Universitatea de Vest le va pune în aplicare în vederea adaptării procesului educaţional diferitelor nevoi ale acestora. De asemenea, a fost accesibilizat spaţiul din sediul central al universităţii, atât prin lucrări specifice la exterior, cât prin montarea de covoare tactile de ghidare şi plăcuţe de semnalizare Braille. Nu în ultimul rând au fost realizate workshop-uri cu cadrele didactice şi personalul administrativ de pregătire a acestora pentru a oferi servicii incluzive.

Din perspectiva acţiunilor specifice de prevenire a abandonului universitar în cadrul proiectului a fost realizat un studiu cantitativ, bazat pe chestionar, cu privire la identificarea indicatorilor relevanţi ai riscului de abandon universitar. Instrumentul de cercetare a fost aplicat studenţilor UVT, a fost creată baza de date şi au fost realizate rapoarte de analiză a nevoilor. Pe baza rezultatelor studiului, serviciile de orientare şi consiliere academică au fost adaptate nevoilor identificate, în cadrul CCOC UVT fiind incluşi în programe de suport studenţii din anul I de studii identificaţi cu risc de abandon.

O altă direcţie urmărită în cadrul proiectului a fost aceea de îmbunătăţire a serviciilor de consiliere şi orientare a studenţilor. Din această perspectivă, angajaţii CCOC din UVT au participat la un training extins de specializare şi a fost organizată o conferinţa naţională în cadrul căreia experţi în consiliere şi orientare academică şi profesională de la principalele universităţi din ţară au împărtăşit bune practici. La conferinţă au fost invitaţi de marcă la nivel internaţional în calitate de key-note speakers.

A patra direcţie principală abordată în cadrul proiectului a fost cea a facilitării accesului elevilor de liceu la învăţământul universitar. Acest deziderat a fost realizat prin crearea unei platforme online care să sprijine elevii în procesul de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Cadre didactice din Universitatea de Vest din Timişoara au realizat materiale suport pentru fiecare dintre disciplinele care se pot alege pentru examen, acestea fiind integrate în cadrul platformei. Platforma va fi lansată o dată cu începerea programului de pregătire pentru bacalaureat oferit de UVT gratuit elevilor în ultimii ani.

Şi ultima direcţie vizată de activităţile proiectului a urmărit facilitarea integrării pe piaţa muncii a studenţilor din anii terminali. Din această perspectivă în cadrul UVT a fost elaborată un nou program de tip mentorat denumit „Mentoring Alumni UVT”. Experţii angajaţi au elaborat un Ghid de mentorat studenţi din ani terminali – Alumni UVT, au fost recrutaţi mentori Alumni UVT şi studenţi din anii terminali, în prezent acest program fiind în fază pilot, urmând ca în anii universitari viitori să fie implementat la nivel general în cadrul instituţiei.

Universitatea de Vest militează pentru un învăţământ superior accesibil, incluziv şi adaptat cerinţelor pieţei muncii contemporane!