1 octombrie 2022

Acord între patronat şi sindicatele aeroportuare ale Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În contextul dialogului social demarat încă de la finalul anului trecut între Patronatul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti şi cele patru sindicate care reprezintă interesele angajaţilor, respectiv Sindicatul Aeroportuar Henri Coandă, Sindicatul Liber Independent din Aeroportul Băneasa, Sindicatul Aeroporturi Bucureşti şi Sindicatul Companiei Aeroporturi Bucureşti, s-a derulat, în cursul zilei de ieri, 11.02.2022, o nouă rundă de discuţii între reprezentaţii acestora, la finalul căreia s-a ajuns la o formă de acord privind revendicările sindicale.

În acest sens, reprezentanţii patronatului şi liderii celor patru sindicate au căzut de acord asupra unui set de măsuri care vizează în principal relansarea economică a sectorului puternic afectat de pandemia Covid-19, precum şi adresarea unor dezechilibre salariale pentru anumite arii de activitate defavorizate sau care au fost implicate, pe parcursul pandemiei, în activităţi suplimentare, specifice punerii în aplicare a măsurilor de limitare a răspândirii pandemiei. Principalele prevederi agreate în urma dialogului social sunt:

1. În contextul trecerii pe profit a companiei, la nivelul anului 2021, ca urmare a implementării mai multor măsuri de eficientizare a costurilor şi date fiind ipotezele de relansare a sectorului transportului aerian pentru anii următori, s-a decis:
– includerea în proiecţiile bugetare pentru anul 2022 a tuturor drepturilor (sporuri şi prime) prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă în vigoare sau la nivelul contractelor individuale de muncă ale salariaţilor;
– indexarea salarială în pas cu rata inflaţiei, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă, indexare care a fost amânată la nivelul anilor anteriori ca urmare a pierderilor generate de scăderea accentuată a traficului de pasageri.

2. Acordarea sporului pentru activităţi aeroportuare, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă, pentru angajaţii sau categoriile de angajaţi care, prin activităţile derulate pe parcursul anului 2021, au avut o contribuţie semnificativă la gestionarea situaţiilor speciale impuse de măsurile suplimentare Covid-19 sau care, prin activitatea şi performanţa lor, au contribuit la implementarea unor proiecte strategice la nivelul companiei. Nominalizarea angajaţilor şi a categoriile eligibile va fi făcută de către şefii ierarhici direcţi şi directorii de resort în linie cu criteriile specifice din Contractul Colectiv de Muncă şi în baza performanţelor înregistrate în anul 2021.

Totodată, în cadrul dialogului social dintre patronat şi sindicate, s-a stabilit demararea, în perioada următoare, a unor discuţii consultative privind implementarea unui proces de management al performanţei la nivelul companiei bazat pe indicatori de performanţă măsurabili, specifici fiecărei categorii de activitate din companie şi care să asigure un mecanism de recompensare a angajaţilor în funcţie de rezultatele individuale şi de grup, în linie cu bunele practici din industrie şi de guvernanţă corporativă

Biroul de Presă
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti