Publicat: 14 Februarie, 2019 - 12:46

Preşedinţia României la Consiliul UE şi Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu în ceea ce priveşte Propunerea de regulament de instituire a Autorităţii Europene a Muncii (European Labour Authority - ELA), o structură care va contribui la asigurarea unei mobilităţi echitabile a forţei de muncă în cadrul Pieţei Interne.

Propunerea de regulament are ca scop: 
îmbunătăţirea accesului la informaţie al persoanelor şi angajatorilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în domeniile mobilităţii forţei de muncă şi coordonării securităţii sociale, precum şi accesul la servicii relevante; 
consolidarea cooperării dintre autorităţi în ceea ce priveşte aplicarea transfrontalieră a dreptului relevant al UE, inclusiv facilitarea controalelor comune; 
medierea în cazul apariţiei unor dispute între autorităţile naţionale sau probleme transfrontaliere. 

În acest fel va creşte eficacitatea structurilor şi instrumentelor existente ale UE în domeniul mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere şi coordonării securităţii sociale, pentru că acestea vor beneficia, odată cu înfiinţarea ELA, şi de sprijin operaţional şi tehnic. 

Noua structură europeană va veni în sprijinul lucrătorilor şi celor care desfăşoară activităţi independente pe teritoriul UE, dar şi al altor cetăţeni ai Uniunii sau extracomunitari, care au domiciliul legal în UE şi se află într-o situaţie transfrontalieră problematică, practic în sprijinul tuturor persoanelor care se supun regulilor Uniunii Europene în domeniul mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere şi coordonării securităţii sociale. 

"Finalizarea negocierilor cu Parlamentul European pe Regulamentul privind viitoarea Autoritate Europeană a Muncii (ELA) reprezintă un obiectiv important. La nivel european, se simte nevoia unui organism de implementare care să aducă o valoare adăugată în ceea ce priveşte consolidarea şi extinderea procedurilor şi a forurilor actuale pentru abordarea diferenţelor în ceea ce priveşte coordonarea securităţii sociale şi mobilitatea forţei de muncă. Considerăm că structura şi poziţia ierarhică a ELA vor asigura fundamentul că normele UE privind mobilitatea lucrătorilor sunt aplicate în mod echitabil, simplu şi eficace", a declarat ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi. 

Propunerea de regulament pentru constituirea Autorităţii Europene a Muncii a fost publicată de Comisia Europeană în 13 martie 2018.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: