16 octombrie 2021

Acorduri de înfrăţire între municipiul Constanţa şi municipii din Republica Moldova

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Local al municipiului Constanţa a aprobat astăzi, la iniţiativa primarului Vergil Chiţac, două proiecte de hotărâre relevante din perspectiva dezvoltării relaţiilor externe ale municipiului nostru – „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa şi municipiul Chişinău din Republica Moldova” şi, respectiv, „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa şi municipiul Cahul, raionul Cahul, din Republica Moldova”.

Aprobarea celor două acorduri de înfrăţire cu municipalităţi partenere din Republica Moldova, Chişinău şi Cahul, reprezintă o premieră în istoria relaţiilor externe ale municipiului Constanţa. Nu au existat, până în prezent, acorduri de înfrăţire ale municipiului nostru cu municipii sau oraşe din Republica Moldova – ţară a cărei independenţă, proclamată la 27 august 1991, a fost salutată şi recunoscută pe plan internaţional mai întâi de către România şi apoi de către întreaga comunitate internaţională.

O coincidenţă fericită face ca aprobarea, de către Consiliul Local al municipiului Constanţa, a primelor acorduri de înfrăţire cu municipalităţi din Republica Moldova să aibă loc în ziua în care România şi Republica Moldova celebrează Ziua Limbii Române (31 august).

Între România şi Republica Moldova există un „caracter special conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii”, iar acordurile de înfrăţire au fost convenite ca expresie a dorinţei municipalităţilor respective de „consolidare a relaţiilor de prietenie şi de cooperare între autorităţile administraţiei publice locale” şi de „stabilire de parteneriate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să vină în beneficiul comunităţilor locale”.

Potrivit celor două documente, Municipiul Constanţa şi Municipiul Chişinău, respectiv Municipiul Constanţa şi Municipiul Cahul, se declară „localităţi înfrăţite”.

Cele două documente aprobate de către Consiliul Local stipulează că oraşul Constanţa şi oraşele sale înfrăţite din Republica Moldova, în calitate de Părţi, „vor efectua vizite reciproce şi schimburi de experienţă în domeniul administraţiei publice locale şi se vor informa reciproc cu privire la modalităţile de soluţionare a problemelor comunităţii”, dezvoltând relaţii de cooperare în următoarele domenii: „administraţie publică locală, educaţie, cultură, sport, sănătate, turism, protecţia mediului şi reducerea riscurilor de dezastre, schimburi comerciale, agricultură, comerţ, infrastructură rutieră, utilităţi publice, asistenţă socială, precum şi alte domenii de interes comun; părţile vor analiza posibilităţile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul comunităţilor locale, care pot contribui la dezvoltarea durabilă/sustenabilă a oraşelor lor”.

Părţile au stabilit, fără a fi restrictive, următoarele domenii de interes în vederea cooperării: cooperarea municipală (domeniul educaţional, domeniul cultural şi sportiv, domeniul sănătate, domeniul turism, domeniul protecţia mediului înconjurător), cooperarea economică, sprijinirea cooperării „people to people”.

În perioada următoare, Primăria municipiului Constanţa va conveni, împreună cu partenerii săi din Republica Moldova (Primăria municipiului Chişinău şi Primăria municipiului Cahul), procedura semnării, de către primarii municipiilor respective, a Acordurilor de înfrăţire.

Este de menţionat că importanţa adoptării acestor documente sporeşte în mod semnificativ în contextul consolidării recente a parcursului european al Republicii Moldova (parcurs susţinut de către cetăţeni, elite şi clasa politică de la Chişinău) şi al continuării cursului ascendent al relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Moldova.

Convenirea, adoptarea, semnarea şi implementarea unor acorduri de înfrăţire şi/sau colaborare între municipiul Constanţa şi municipalităţi din Republica Moldova răspunde, totodată, unui obiectiv prioritar asumat de către administraţia locală în domeniul relaţiilor sale externe – crearea şi/sau consolidarea relaţiilor cu municipii şi oraşe din ţări cu care România are relaţii de parteneriat strategic, prioritar Republica Moldova (celelalte două obiective prioritare vizează consolidarea rolului strategic al oraşului în zona de vest a Mării Negre şi, respectiv, consolidarea relaţiilor cu oraşe din comunitatea europeană şi euroatlantică).

Primăria municipiului Constanţa îşi exprimă, cu acest prilej, deplina încredere că relaţiile sale cu partenerii din Republica Moldova, municipiul Chişinău şi municipiul Cahul, se vor dezvolta accelerat, continuu şi în beneficiul prioritar al comunităţilor locale din cele trei municipii.

Biroul relaţii internaţionale şi comunicare al Primăriei Municipiului Constanţa