Publicat: 4 Noiembrie, 2019 - 15:05
Share

I.               PROIECTE ANALIZATE ÎN PRIMĂ LECTURĂ

 

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

 

II.            HOTĂRÂRI

 

1.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu"

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Punct control şi căi de acces în cazarma 727 Borcea"

4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare pavilioane noi - centru instruire, magazii, şoproane şi cazarma 525 Focşani"

5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie la pavilionul A din cazarma 901 Timişoara"

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ CRAIOVA"

9.    HOTĂRÂRE privind comasarea, modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii

10.HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic "prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

11.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Ovidiu"

12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia"

13.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Corp învăţământ - cazare şi bazin de antrenamente"

14.HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun imobil-construcţie aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Autoritatea Naţională Fitosanitară

15.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A -Sucursalele Regionale de Căi Ferate Braşov şi Constanţa

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

17.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Vorona, judeţul Botoşani

18.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 august 2019 și la Paris la 18 septembrie 2019 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”

20.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construcții și instalații în cazarma 3041 București”

21.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Realizare pavilion sală de sport, reabilitare parc auto, împrejmuire și SISOM în cazarma 807 Craiova”

22.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare și reabilitare instalații tehnologice în cazarma 2770 Balotești”

23.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții ”Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București”

24.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

25.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru orașul Aninoasa, județul Hunedoara

26.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru orașul Uricani, județul Hunedoara

27.HOTĂRÂRE pentru numirea vicepreședintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

28.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

29.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Argeș

30.HOTĂRÂRE privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență și de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

 

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular şi desemnarea unui membru supleant din partea Asociaţiei Municipiilor din România în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2015-2020

 

IV.          RAPOARTE

1.    RAPORT privind activitatea de audit intern din sectorul public din România, pentru anul 2018

 

V.             NOTE

1.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema:

Aprobarea plăţilor minime pentru a permite României recuperarea şi menţinerea

dreptului de vot în cadrul Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Brăila, judeţul Brăila, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situate în municipiul Brăila, Cartier Viziru 3, Aleea Mecanizatorilor nr.1, bloc U, parter, judeţul Brăila, înscris în cărţile funciare ale municipiului Brăila, nr.70368-C1-U 23 şi nr.93468, nr.cadastral 93468, din domeniul public al municipiului Brăila în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru funcţionarea unui centru militar de sănătate

 

VI.          INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind sinteza activităţilor desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în organizarea alegerilor pentru Preşedintele României în perioada 22-28 octombrie 2019

 

 

Tag-uri Institutii: