Publicat: 24 Aprilie, 2019 - 19:25
Share

Acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 24 aprilie 2019

I.     PROIECTE DE LEGI

1.       PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.11(5) alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa pașapoartelor simple și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

2.       PROIECTUL LEGII TURISMULUI

 

II.  ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

III.         HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020

2.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.3ˡ din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

4.    HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii         şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului

6.    HOTĂRÂRE privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare

7.    HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"

8.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcuţa, judeţul Dolj

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Buda, judeţul Buzău

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Darova, judeţul Timiş

15.HOTĂRÂRE pentru acordarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în scopul constituirii sumelor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare și Investiții

16.HOTĂRÂRE privind înființarea Sistemului Național pentru raportarea politicilor și măsurilor și pentru raportarea prognozelor emisiilor și reținerilor de gaze cu efect de seră

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea unei sume alocate pentru majorarea capitalului social al Societății Naționale ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”- SA, conform art.12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înființarea Societății Naționale ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”- S.A.

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema:

- aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiţie; şi

- aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a acesteia ministrului Finanțelor Publice

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008

3.    MEMORANDUM cu tema: Raportul de monitorizare a implementării Hotărârii Guvernului nr.389/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, pentru anul 2018

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Planului de Acţiune al Programului de ţară UNICEF 2018-2022

5.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru interinstituțional pentru îmbunătățirea coordonării în ceea ce privește relația cu agențiile de rating și analiza rapoartelor de evaluare a ratingului de țară

 

V.     INFORMĂRI

1.     INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-22 aprilie 2019

2.     INFORMARE privind activitățile desfășurate de MAE în vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 şi organizarea secţiilor de votare în străinătate

 

VI.     PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, provenit dintr-o propunere legislativă

2.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (30) și (345) ale art. 9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996

3.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă de abrogare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

4.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr. 247 din 10.04.2015

5.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor

6.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România

7.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 320 din Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din 28.08.2015

8.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare

9.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

10.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale

11.PUNCT DE VEDERE privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții constituționale, provenit dintr-o propunere legislativă

Tag-uri Institutii: