Publicat: 31 Iulie, 2019 - 17:42
Share

I.               ORDONANŢE 

1.    ORDONANȚĂ privind instituirea unor facilități fiscale

 

II.            HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi
oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare aferente proiectului de investiţii
"Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel
cu calea ferată"

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între
DN1F, km 79+625 - DJ 191C"

3.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice a
unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea
Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia
Porturilor Dunării Maritime''-S.A Galaţi, din Portul Galaţi, Portul Tulcea şi Portul
Brăila prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca
urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

4.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică ''Autostrada Timişoara Lugoj'', precum şi pentru modificarea şi
completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1230/2010

5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.76/2005 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al
Societăţii Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" S.A., aflată sub autoritatea
Ministerului Economiei

7.    HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, judeţul Satu Mare

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Hotarele, judeţul Giurgiu

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poşaga, judeţul Alba

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Chiliile, judeţul Buzău

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare 

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.248/2016
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 3

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de
expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național
”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Aeroportul Internațional Henri
Coandă București – Faza I: Racord c.f. La Terminalul T.1, Aeroport Internațional
Henri Coandă București”, de pe raza unității administrativ-teritorială Otopeni,
județul Ilfov

18.HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.1 ”Obiective ale infrastructurii principale
de irigații propuse pentru reabilitare” la Anexa Hotărârii Guvernului nr.793/2016
pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de
irigații din România

19.HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru
școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

20.HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă

21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții ”Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”

22.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Olt de către Neacșu
Petre-Silviu

23.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile
legii, a funcției publice de prefect al județului Olt de către Nicolae Angela

24.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către Ioniță
Radu-George

25.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către
Stana Sever-Romulus

26.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile
legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către Ghincea
Marius-Cristian

 

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2019 şi 2020 cu privire la
contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 

2.    MEMORANDUM cu tema: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru
construcţia de rezidenţe pentru persoane vârstnice denumită Programul
''gROwthrezidenţe pentru vârstnici'' şi încadrarea acestei scheme de ajutor de
minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

 

IV.          PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

2. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege pentru înființarea postului de
specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a
administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere
agricolă pentru fermieri, provenit dintr-o propunere legislativă

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind înființarea Muzeului
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16
alin. (1) din Legea zootehniei nr. 32/2019

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind cerințele
fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul
dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative
conexe domeniului imobiliar

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea
tuturor formelor de discriminare

7. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați,
provenit dintr-o propunere legislativă

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea pct.6 de la
litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și
completarea Ordonanței nr. 15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente
corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația
din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007
– 2013 aprobată prin Legea nr. 334/10 decembrie 2013

10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii

11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și
completarea art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și
completarea art. 257 din Legea educației naționale nr. 1/2011

 

Tag-uri Institutii: