27 noiembrie 2021

Acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 22 octombrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 22 octombrie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-43.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-44.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor (CoD)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-3.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei financiare restante pentru anul 2018 şi plata parţială a primei tranşe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-4.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH Bucureşti, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-5.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploieşti şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rucăr, judeţul Argeş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-45.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (UM 0406 Constanţa) ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXE-2.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXA-1.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu (UM 0815 Sibiu)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-5.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-49.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-46.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2021 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-47.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi, precum şi darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil construcţie cu destinaţia sediu administrativ situat în judeţul Timiş, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-6.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-48.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit din perimetrul BOCŞA SUD, judeţul Caraş-Severin
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-6.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul DUMBRAVACĂPUŞU, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-7.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul NIREŞ, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-8.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-50.pdf

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condiţiilor favorizante 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO-2.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Desemnare Coordonator naţional responsabil cu coordonarea şi implementarea Recomandării privind Garanţia pentru Copii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO-3.pdf

III. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al municipiului Bacău, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-5.pdf

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 60 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-7.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului