Publicat: 16 Septembrie, 2019 - 15:45
Share

I.               PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

1.              PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie SINA''

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-  content/uploads/2019/09/HGNF-ANEXA.pdf

 

2.              PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HG-17.pdf

 

3.              PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HG-20.pdf

 

II.            MEMORANDUMURI

 

1.              MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular şi desemnarea unui membru supleant din partea Asociaţiei Municipiilor din România în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2015-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/MEMO-1.pdf

 

2.              MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia interguvernamentală româno-kazahstaneză de colaborare economică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/MEMO-2.pdf

 

III.         NOTE

1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului 2019, actualizat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/NOTA-1.pdf

 

Tag-uri Institutii: