Publicat: 30 Iulie, 2019 - 19:00
Share

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 31 iulie 2019

I.               PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare aferente proiectului de investiţii "Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-59.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-60.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime''-S.A Galaţi, din Portul Galaţi, Portul Tulcea şi Portul Brăila prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-61.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Timişoara Lugoj'', precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1230/2010

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-62.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-63.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHG-4.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-64.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, judeţul Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-65.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, judeţul Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-66.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-68.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Hotarele, judeţul Giurgiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-69.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, judeţul Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-70.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poşaga, judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-71.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Chiliile, judeţul Buzău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-72.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-73.pdf

 

II.            MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2019 şi 2020 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/MEMO-3.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru construcţia de rezidenţe pentru persoane vârstnice denumită Programul ''gROwthrezidenţe pentru vârstnici'' şi încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/MEMO-4.pdf

 

III.         PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 14 iniţiative legislative parlamentare

Tag-uri Institutii: