1 octombrie 2022

Acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 13 ianuarie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 13 ianuarie 2022

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OUG.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-22.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului