26 mai 2022

Acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 noiembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.6 alin. (1) din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-51.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85)”, Județul Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-52.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-53.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna” cuprins în „Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna și Copșa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-54.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-55.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-56.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru social de recuperare și îngrijire «Sfântul Nectarie», comuna Putna, județul Suceava”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-57.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NFHG-1.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine –Valea Jiului S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-58.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru recunoaşterea Fundației ,,Blue Planet” ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-59.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea Politehnica din București, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune și casării acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-60.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului Justiției, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-61.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar pentru un bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXE-2.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru modificarea Anexei nr.29 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-62.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-63.pdf

 

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind oportunitatea aprofundării discuțiilor privind participarea României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare – IDA20

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/MEMO-6.pdf

 

III. NOTE

1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local Moinești, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în cartea funciară nr.67045, respectiv nr.67056, din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare spații de tratament cu spații de cazare, localitatea Moinești, str. Tudor Vladimirescu, Municipiul Moinești, jud. Bacău”.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-2.pdf

 

IV. INFORMĂRI

1. NOTĂ DE INFORMARE privind actualizarea Planului anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară aferent anului 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-3.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.