7 octombrie 2022

Acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 5 ianuarie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 5 ianuarie 2022

I. ANALIZE

1. ANALIZĂ asupra progreselor înregistrate în realizarea reformelor şi atingerea ţintelor şi jaloanelor din PNRR

2. INFORMARE asupra gradului de absorbţie a fondurilor de coeziune aferente cadrului financiar multianual 2014-2020

3. INFORMARE asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene prevăzute pentru România în derularea cadrului financiar multianual 2021-2027

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 septembrie 2021 şi la 25 octombrie 2021 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei pentru activitatea prestată în Task Force – Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-2.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-3.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-4.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundaţiilor asupra vieţii judeţul Tulcea” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-5.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-6.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-7.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-8.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Araujo Carreteiro Daniel”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-9.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-10.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-11.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei între România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004 şi aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-12.pdf

14. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Iulian Alexandru Muraru, consilier onorific, reprezentant special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei şi combaterea antisemitismului şi a xenofobiei, ca reprezentant al Guvernului României în Boardul reprezentanţilor guvernamentali din cadrul proiectului Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului (EHRI).
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului