Publicat: 15 Mai, 2017 - 18:42

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 15 mai, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 39/2017).
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei
COM (2016) 940 (PH CD 40/2017).
3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941 (PH CD 41/2017).
4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 175/2017) - lege ordinară
5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului (PL-x 337/2013/2014) - lege ordinară 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 134/2017) - lege ordinară 
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de lege
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 (Pl-x 359/2016) - lege organică
2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2016) – lege ordinară.