25 mai 2022

Actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 10 septembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 10 septembrie 2021

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea şi implementarea Programului Naţional de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului „România Educată”
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19