9 mai 2021

Actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 15 aprilie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţită de marca temporală în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

II. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

2. PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelului nr. I anexă la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981

4. PROIECT DE LEGE privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-SA

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine şi caprine, pentru anul de cerere 2020

3. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

4. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Sibiu

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unităţi cu atribuţii medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din judeţele Brăila, Cluj, Constanţa, Galaţi, Hunedoara, Olt şi Suceava în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV), precum şi aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcţiei Medicale – Spitalului de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota, Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Petru Rareş Fălticeni în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV) şi Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Timişoara pentru desfăşurarea activităţii specifice trierii anti-COVID a grupurilor de migranţi

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Botoşani şi Vâlcea

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bihor, Constanţa, Teleorman, Bacău, Neamţ, Covasna, Vrancea, Buzău, Gorj, Satu Mare, Arad, Mureş şi municipiul Bucureşti

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Gorj, Alba, Maramureş, Tulcea, Ilfov, Braşov, Satu Mare, Sibiu şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

10. HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a unei donaţii de bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Leafield Logistics & Technical Services Limited şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2627 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”, precum şi suplimentarea sumei aferente despăgubirilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2020

13. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc”

14. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0827 Cluj-Napoca şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

16. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursala Regională CF Braşov, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

17. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului

18. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, extindere şi dotare corp spital nou C1+C2, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, judeţul Giurgiu”

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lăpuş, judeţul Maramureş

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cerneşti, judeţul Maramureş

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Independenţa, judeţul Constanţa

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Blejoi, judeţul Prahova

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coşteiu, judeţul Timiş

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vârtop, judeţul Dolj

26. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

27. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti – Constanţa, componentă a coridorului IV Pan-European pentru o viteză de maxim 160 km/h – Lucrări în staţiile c.f. Feteşti şi Ciulniţa, de pe linia de cale ferată Bucureşti – Constanţa”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

29. HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor alin. (6) al art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea organizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19

32. HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării şi elaborării cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 iniţiative legislative

3. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 14 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Biroul de presă al Guvernului