9 mai 2021

Actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 28 aprilie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea alin. (1) al art. 5, alin (1) al art.14 şi alin. (1) şi (3) ale art.15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana – Tismana I”

4. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi pentru închirierea unor spaţii din acest bun imobil

5. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie şi a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Checea, judeţul Timiş

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mădăras, judeţul Bihor

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Covasna, judeţul Covasna

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Chichiş, judeţul Covasna

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Bărbăteşti, judeţul Vâlcea

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 150 mil. EUR şi a semnării acestuia; şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

2. MEMORANDUM cu tema: Achiziţie Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare

3. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular din partea Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegaţiei naţionale a României la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026

4. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei reţinute în proporţie de 10%, instituită conform art.21 alin. (7) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, asupra bugetului aprobat pentru Secretariatul de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat – Legea nr. 15/2021, în suma de 2.800 mii lei

Biroul de presă al Guvernului