29 iunie 2022

Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 27 ianuarie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 27 ianuarie 2022

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

Guvernul a aprobat proiectul de act normativ iniţiat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) şi Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID), prin care se transpune integral în legislaţia naţională Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public.
Obiectivele principale ale noii legislaţii vizează, pe de-o parte, utilizarea datelor disponibile din sectorul public pentru crearea unor produse, soluţii şi servicii IT inovative de către companiile private – în special întreprinderi mici şi mijlocii – şi, pe de altă parte, consolidarea liberei circulaţii a informaţiilor, facilitarea comunicării cu instituţiile publice şi transparentizarea activităţii administraţiei, pentru cetăţeni.
Potrivit proiectului de act normativ, instituţiile şi companiile publice vor pune la dispoziţie datele publice pentru a fi reutilizate, asigurând vizibilitatea online şi disponibilitatea efectivă a documentelor şi a metadatelor asociate în format deschis care pot fi prelucrabile automat şi care asigură interoperabilitatea, reutilizarea şi accesibilitatea informaţiilor.

Comunicatul Autorităţii pentru Digitalizarea României https://www.adr.gov.ro/guvernul-romaniei-a-aprobat-legea-privind-datele-deschise-si-reutilizarea-informatiilor-din-sectorul-public-initiata-de-adr-si-mcid/

2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021

Prin proiectul de lege se aprobă Contractul de finanţare în valoare de 305 milioane de euro, între România şi Banca Europeană de Investiţii, fonduri destinate realizării Spitalului Regional de Urgenţă Cluj. Împrumutul astfel contractat reprezintă aproximativ 67% din costul net al Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, diferenţa de aproximativ 150,4 mil. EUR (33 %) fiind asigurată de partea română, din fonduri nerambursabile şi de la bugetul de stat.

Investiţia estimată la 454,4 milioane euro constă în construcţia unui nou spital regional la Cluj, cu 849 de paturi, al cărui scop este să îmbunătăţească serviciile medicale pentru cetăţeni şi să crească capacitatea de pregătire şi reacţie a sistemului de sănătate.

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va fi un complex de clădiri cu 7 etaje, va avea 744 de paturi în secţia de îngrijire acută cu spitalizare şi 105 de paturi pentru terapie intensivă. Proiectul este estimat a se finaliza în anul 2026.

Acest împrumut este al doilea din seria de trei împrumuturi convenite de Ministerul Finanţelor cu Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea spitalelor regionale de urgenţă din Iaşi, Cluj şi Craiova. Ministerul Finanţelor a finalizat în decembrie 2021 paşii legali pentru intrarea în vigoare a împrumutului pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi şi, în paralel cu procesul de aprobare a împrumutului pentru Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, efectuează demersurile necesare pentru încheierea Contractului de Finanţare pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova.

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman

Proiectul de lege a fost aprobat.

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Noile măsuri cuprinse în ordonanţa adoptată reglementează mecanismele de sancţionare a abaterilor prin raportare la gradul de pericol social al acestora, definirea comportamentului agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, sancţionarea faptei privind circulaţia nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgenţă a autostrăzilor şi trecerea într-o clasă superioară de contravenţii a faptei privind nerespectarea regulilor referitoare la efectuarea manevrei de depăşire.

Noile modificări prevăd sancţionarea comportamentului agresiv adoptat în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, cu amendă contravenţională având o valoare cuprinsă între 580 de lei şi 725 de lei şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

De asemenea, circulaţia nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgenţă a autostrăzilor urmează să fie sancţionată cu amendă având o valoare cuprinsă între 1.305 de lei şi 2.900 de lei, abatere prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (în prezent această faptă fiind sancţionată cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni) şi, în plus, cu aplicarea sancţiunii complementare de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Se introduce o majorare cu 30 de zile a perioadei de suspendare aplicată pentru nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată şi se trece la o clasă superioară de contravenţii pentru nerespectarea regulilor referitoare la efectuarea manevrei de depăşire, fiind prevăzută o creştere a sancţiunii contravenţionale, noile amenzi ajungând la o valoare cuprinsă între 870 şi 1.160 de lei.

Modificări vor fi aduse şi în ceea ce priveşte soluţia de suspendare, de drept, a termenului de prescripţie de 6 luni, pentru cumulul de 15 puncte de penalizare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Totodată, se stabileşte viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru vehiculele din categoria A2, respectiv 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

De asemenea, se introduce o nouă contravenţie. Nerespectarea obligaţiei de a menţine permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea, în timpul mersului, urmează să fie sancţionată cu amenda cuprinsă între 870 şi 1.160 lei.

Scopul modificărilor este de a proteja viaţa, integritatea şi sănătatea persoanelor care participă la traficul rutier

2. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen

Prin actul normativ se prelungeşte până la 31 iulie 2022 termenul în care companiile pot depune cerere de restructurare a obligaţiilor bugetare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Termenul aflat acum în vigoare este 31 ianuarie 2022.

Măsura vine în sprijinul mediului economic, care se confruntă cu lipsa lichidităţilor, însă are în vedere şi îmbunătăţirea conformării voluntare a contribuabililor care au dificultăţi privind plata obligaţiilor bugetare.

De asemenea, prin actul normativ au fost aprobate mai multe măsuri în domeniul accizelor, cu impact pozitiv asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Concret, se reglementează procedura privind deplasarea produselor accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru şi care se deplasează către teritoriul unui alt stat membru, pentru a fi utilizate acolo sau livrate în scop comercial.

Prin Ordonanţa aprobată, se transpun în legislaţia naţională mai multe directive europene privind regimul accizelor.

Principalele măsuri aprobate au în vedere:

– Introducerea conceptului de mic producător independent pentru vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul, produse intermediare concomitent cu menţinerea statutului de mic producător independent de bere

– Instituirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, în limita a 50 de litri anual, realizat şi consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către oaspeţi, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc.

– Introducerea, cu aplicabilitate de la 1 iulie 2022, de scutiri de TVA şi accize pentru operaţiunile efectuate în legătură cu acţiunile de apărare desfăşurate în cadrul politicii de securitate şi apărare comune a Uniunii Europene, similare scutirilor de TVA şi accize pentru operaţiunile efectuate în legătură cu acţiunile de apărare ale NATO.

3. ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

Ordonanţa aprobată are ca scop facilitarea desemnării unor furnizori de servicii de trafic aerian şi la aerodromurile mici, pe care sunt operate aeronave cu mase maxime la decolare mici şi unde astfel de servicii, de trafic aerian, nu sunt furnizate în prezent.

Actul normativ stabileşte ca suma minimă asigurată pentru fiecare eveniment care a condus la producerea unor prejudicii terţilor să fie stabilită de furnizorul de servicii de trafic aerian în baza evaluării prejudiciului potenţial pe care îl poate produce în exercitarea atribuţiilor care-i revin.

Ordonanţa prevede un plafon minim al sumelor asigurate, în funcţie de masa maximă la decolare, iar Autoritatea Aeronautică Civilă Română va monitoriza respectarea dispoziţiilor legale şi va aplica sancţiunile contravenţionale stabilite pentru nerespectarea acestor dispoziţii.

Măsurile vor intra în vigoare la 30 iunie 2022.

4. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

Actul normativ transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei UE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere.

Astfel, sunt introduse unele concepte legate de siguranţa rutieră şi evaluarea siguranţei reţelei rutiere, precum şi realizarea unei evaluări de impact şi a unui audit de siguranţă rutieră pentru proiectele de infrastructura care vizează drumurile judeţene, având în vedere numărul foarte mare de accidente care se produc pe aceasta categorie de drumuri.

De asemenea, se prevede realizarea unui sistem naţional de raportare voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor. Totodată, se modifică regimul de sancţiuni legate de siguranţă rutieră pentru administratorii drumurilor.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022

Pentru anul 2022, se stabileşte un contingent de 100.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă înregistrat în domenii precum cel al construcţiilor de clădiri, de drumuri, transporturi rutiere, în restaurante, hoteluri, panificaţie.

Decizia răspunde solicitărilor adresate Guvernului de către mediul de afaceri, în scopul asigurării forţei de muncă cerută în unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperită de lucrătorii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European sau ai Elveţiei.

Datele înregistrate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) arată că, în perioada ianuarie – august 2021, 264.983 de locuri de muncă erau vacante, 50.924 dintre acestea fiind declarate neocupate în mod repetat de angajatori.
Pentru anul 2021, a fost stabilit iniţial un contingent de 25.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, suplimentat ulterior la 50.000, printr-o nouă hotărâre de Guvern.

Comunicatul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6483-cp-100000-contingent-lucratori-straini-27012022

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2022

Actul normativ a fost aprobat.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea

Hotărârea a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice Asociaţiei „Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa”

Hotărârea a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Hotărârea a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Slătioara, judeţul Olt

Hotărârea a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea- inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Hotărârea a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Buzău – Focşani”, judeţele Buzău şi Vrancea

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul din Autostrada Moldovei care va lega Buzăul de Focşani.
Autostrada va traversa judeţul Buzău, prin localităţile Buzău, Râmnicu Sărat, Vadu Paşii, Cochirleanca, Ziduri, Valea Râmnicului, Râmnicelu, şi judeţul Vrancea, prin localităţile Focşani, Odobeşti, Sihlea, Gugeşti, Slobozia Ciorăşti, Milcovul, Răstoacă, Vânători, Câmpineanca.

Autostrada Buzău – Focşani va avea o lungime de peste 82, 44 de km, 41 de poduri, pasaje şi viaducte, 6 noduri rutiere. De asemenea, pe traseul autostrăzii vor fi 2 parcări, 4 spaţii de servicii, 22 de staţii de încărcare pentru maşinile electrice şi 205 de hectare de perdele forestiere.

Fondurile necesare construcţiei autostrăzii Buzău – Focşani, în valoare totală de peste 7 miliarde de lei (7.264.022 mii lei, inclusiv TVA), vor fi asigurate din fonduri externe nerambursabile, respectiv din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite.

Construcţia autostrăzii Buzău-Focşani este prevăzută să se realizeze în 36 de luni.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Penitenciarului Bucureşti Rahova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investitie. „Autostrada de centură Bucureşti 0+000- km 100+900- sector Centura Sud’ km 52+770 – km 100+900”

Hotărârea a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Harghita, Sibiu, Braşov, Constanţa, Cluj, Timiş, Bacău, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

Hotărârea de Guvern aprobată stabileşte un nou termen, respectiv 31 decembrie 2022, până la care Muzeul Ororilor Comunismului în România are sediul temporar.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafaţă de 95,4697 ha, în vederea
realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică ,,Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3B Mihăieşti – Suplacul de Barcău”Hotărârea a fost aprobată.

14. Hotărâre de Guvern privind eliberarea doamnei Matei Aneta din funcţia de prefect al judeţului Giurgiu

15. Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului Pavel Cristinel din funcţia de prefect al judeţului Mehedinţi

16. Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului Lazăr George din funcţia de prefect al judeţului Neamţ

17. Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului Prorociuc Daniel din funcţia de subprefect al judeţului Suceava

18. Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului Nădrag Gigi Gabriel din funcţia de subprefect al judeţului Teleorman

19. Hotărâre de Guvern privind numirea doamnei Gilia Claudia în funcţia de prefect al judeţului Dâmboviţa

20. Hotărâre de Guvern privind numirea doamnei Stănculescu Florentina în funcţia de prefect al judeţului Giurgiu

21. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Isuf Constantin-Alin în funcţia de prefect al judeţului Mehedinţi

22. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Niţă Vasile-Adrian în funcţia de prefect al judeţului Neamţ

23. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Ritivoiu Mihai în funcţia de prefect al judeţului Timiş

24. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Munteanu Alexandru-Dan în funcţia de prefect al judeţului Tulcea

25. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Sulincean Marius-Mircea în funcţia de subprefect al judeţului Arad

26. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Sălişteanu Ioan-Corneliu în funcţia de subprefect al judeţului Dâmboviţa

27. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Urdea Gheorghe-Bogdan în funcţia de subprefect al judeţului Hunedoara

28. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Pavel Cristinel în funcţia de subprefect al judeţului Mehedinţi

29. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Florian Florin în funcţia de subprefect al judeţului Sălaj

30. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Şologon Ioan-Cristian în funcţia de subprefect al judeţului Suceava

31. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Rababoc Benone în funcţia de subprefect al judeţului Teleorman

32. Hotărâre de Guvern privind numirea domnului Apostu Dorin-Neculai în funcţia de subprefect al judeţului Vaslui

Hotărârile de Guvern privind numiri/eliberări prefecţi/subprefecţi au fost aprobate.

IV. RAPOARTE

1. RAPORT al Guvernului României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2017 – 2021

Guvernul României s-a angajat încă din 2016 să implementeze Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, structură din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a revizuit în anul 2018 Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă şi a reproiectat priorităţile României pentru a atinge obiectivele Agendei 2030. Începând din anul 2019, Guvernul implementează noua strategie de dezvoltare durabilă.

Documentul aprobat înglobează:
– etapele elaborării şi implementării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea României 2030, respectiv consolidarea cadrului legislativ şi instituţional, implementarea, monitorizarea şi raportarea, precum şi toate acţiunile întreprinse la nivel naţional şi internaţional menite să contribuie la promovarea strategiei şi la creşterea nivelului de conştientizarea publicului.

Totodată, raportul cuprinde descrierea activităţilor privind participarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă la procesul internaţional de implementare a Agendei 2030 atât la nivel global, cât şi regional pentru consolidarea rolului României de hub regional în domeniul dezvoltării durabile, precum şi obiectivele instituţionale din perioada imediat următoare.

2. RAPORT privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul-2020

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condiţiilor favorizante 2021-2027

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi formării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru perioada 2022-2026

3. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2022 şi 2023 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului

2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic

VII. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind localităţile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parţiale pentru primar şi consiliul local

2. INFORMARE asupra progreselor înregistrate în cadrul IPCEI ME/CT (microelectronica)

VIII. ANALIZE

1. ANALIZA privind progresele înregistrate în realizarea reformelor şi atingerea ţintelor şi jaloanelor din PNRR
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional, a realizat împreună cu coordonatorii de reforme şi investiţii, precum şi cu alte instituţii responsabile, analiza progreselor înregistrate în realizarea reformelor şi atingerea ţintelor şi jaloanelor din PNRR. Materialul este structurat astfel:

I. Stadiul măsurilor privind finalizarea operaţionalizării cadrului de implementare al PNRR

II. Stadiul pregătirii Aranjamentelor Operaţionale

III. Stadiul jaloanelor şi ţintelor cu termen de realizare trimestrul IV 2021

IV. Jaloane şi ţinte cu termen de realizare în perioada următoare, pentru care Comisia europeană solicită atenţie sporită.

IX. NOTE

1. NOTĂ privind stadiul pregătirii perioadei de programare 2021-2027 Ianuarie 2022

2. NOTĂ privind stadiul absorbţiei PO 2014-2020 şi estimările lunare privind declaraţiile de cheltuieli, pentru anul 2022 ale autorităţilor de management din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA)

Biroul de presă al Guvernului