24 ianuarie 2022

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 10 martie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 10 martie 2021

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative (PRIMĂ LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

3. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele
nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMANIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

4. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

5. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de investiţii şi intervenţii în cazarma 705 Piteşti

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilionul B în cazarma 646 Braşov

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Demolare pavilioane existente, lucrări de consolidare şi reabilitare pavilioane existente, realizare pavilioane noi, împrejmuire, foişoare şi reabilitare reţele utilităţi în cazarma 1253 Caracal”

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie pavilion nou – învăţământ/cazare în cazarma 1175 Braşov”

10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare infrastructură în cazarma 3600 Mihai Bravu”

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare remize şi rampă spălare tehnică militară, reţele utilităţi şi amenajări exterioare în cazarma 1368 Timişoara”

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilion administrativ, reţele utilităţi şi acces rutier/pietonal în cazarma 389 Bucureşti”

13. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan- European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”, pe raza localităţilor Bata şi Bârzava, din judeţul Arad

14. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara – Coşlariu şi Coşlariu – Simeria”, pe raza localităţii Vinţu de Jos, din judeţul Alba

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor centre de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

16. HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

17. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile, construcţii şi teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

18.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Palatul Copiilor, Municipiul Ploieşti, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

19. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, teren şi construcţii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii din Petroşani

20. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava ca fiind de utilitate publică

21. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011

23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor

24. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73km 78+519″

25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Reabilitare şi extindere Aşezământ spitalicesc Precista, municipiul Roman, judeţul Neamţ”

26.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava, judeţul Suceava”

27. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Ivanov Marcel în funcţia de prefect al judeţului Tulcea

28. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Lăudatu Marcel în funcţia de prefect al judeţului Vaslui

29. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Stoica Alin-Bogdan în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

30. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Boricean Cosmin în funcţia de subprefect al judeţului Covasna

31. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Topoleanu Nicolae în funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului Naţional de Acţiune 2020-2022 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă

2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Sport

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 iniţiative legislative

Biroul de presă al Guvernului