22 octombrie 2021

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 14 octombrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 14 octombrie 2021

I. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

3. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2021

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în judeţul Suceava, în vederea operaţionalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul autorităţii publice locale din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare şi triaj în cadrul unor unităţi sanitare din judeţul Mureş

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea

9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Ploieşti – Buzău”, aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău

10. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucureşti

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ighiu, judeţul Alba

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al judeţului Timiş

13. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

14. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 41 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

16. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti ÂŤValentin StănescuÂť, Calea Giuleşti nr. 18, sector 6, Bucureşti”

17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire centru sportiv şi de recreere, str. Sportului, nr. 2, municipiul Salonta, judeţul Bihor”

18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centru balneoclimateric multifuncţional Covasna, oraşul Covasna, judeţul Covasna”

19. HHOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1054/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

21. HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Iacobescu Marcel-Petrică din funcţia de subprefect al judeţului Gorj

22. HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Buşi Sebastian-Nicolae din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

23. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Iacobescu Marcel-Petrică în funcţia de prefect al judeţului Gorj

24. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Badea Jean în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru al Plenului Consiliului Concurenţei

2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 305 mil. EUR, pentru susţinerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgenţă Cluj şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Raportului privind acţiunile întreprinse la recomandarea Consiliului Uniunii Europene pentru ajustarea deficitului bugetar în urma declanşării procedurii de deficit excesiv pentru România şi transmiterea acestuia către Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană

III. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în municipiul Beiuş, identificate în Cărţile funciare nr. 102034, 102273 şi 102274 ale municipiului Beiuş, cu nr. cadastrale 102034, 102273 şi 102274, din domeniul public al municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Voineasa, judeţul Olt, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al comunei Voineasa, identificat în cartea funciară a comunei Voineasa nr. 50230, nr. cadastral 20, din domeniul public al comunei Voineasa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale

3. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Neamţ, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ.

Biroul de presă al Guvernului