19 octombrie 2021

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 15 septembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PRIMĂ LECTURĂ)

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi stabilirea schemei de subvenţionare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (PRIMĂ LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

3. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Protocolului adoptat la Montreal, Canada, la 4 aprilie 2014 şi semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio la 14 septembrie 1963

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române

2. HOTĂRÂRE privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive şi a formei şi conţinutului documentului de legitimare pentru personalul militar din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din structurile subordonate acestuia

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar ‘Alexandru Ioan Cuza’ în cazarma 3607 Constanţa”

5. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei „Wick Katharina”

6. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2021

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. HOTĂRÂRI privind numirea domnului Jugan Iulian în funcţia de subprefect al judeţului Neamţ

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al judeţului Covasna

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea repartizării unor sume din profitul net realizat al anului 2020 de Regia autonomă „Monetăria Statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, pentru finanţarea investiţiilor prioritare, cu respectarea nivelului cotei prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.64/2001

VI. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Moisei, judeţul Maramureş, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil situat în comuna Moisei, identificat în cartea funciară nr. 51228 a comunei Moisei, cu nr. cadastral 51228, din domeniul public al comunei Moisei, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale

VII. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr.195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

2. NOTĂ DE INFORMARE cu privire la necesitatea adoptării unei decizii referitoare la redevenţele din concesionare

Biroul de presă al Guvernului