20 mai 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 12 ianuarie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 12 ianuarie 2022

I. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică”
Prin Hotărârea de Guvern aprobată se asigură finanţare, în valoare de peste 240 de milioane de lei, pentru operaţionalizarea sistemului informatic de monitorizare electronică a agresorilor, a unor persoane inculpate sau condamnate.

Monitorizarea prin intermediul brăţărilor electronice se va aplica în primă etapă, în sistem pilot, în cazul ordinului de protecţie şi ordinului de protecţie provizoriu pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi în cazul aplicării ordinului european de protecţie, dacă România este stat emitent, începând cu data de 1 martie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025.

Proiectul se va derula pe o perioadă de patru ani şi va fi o pârghie solidă pe care Poliţia Română şi Ministerul Afacerilor Interne o vor avea la dispoziţie pentru protejarea cetăţenilor.

Comunicatul Ministerului Afacerilor Interne: https://www.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-242/

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a unei părţi de imobil între structuri din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Protecţie Internă

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare), alipirea acestuia la imobilul cu nr. MF 35123 şi actualizarea datelor de identificare din inventarul domeniului public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Galaţi şi transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi, instituţii aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, a codului de clasificaţie şi modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea acestuia din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului „Sasse Andre Luis”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi concesionate Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85)”, Judeţul Suceava

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea punctului IV, subpunctul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021 – 2022

Actul normativ aprobat vizează suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar 2021-2022, respectiv suplimentarea numărului de locuri pentru anul I, în învăţământul postliceal militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, cifra de şcolarizare va fi suplimentată cu 2.891 de locuri şi va ajunge la 5.559 de locuri.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil, construcţii şi teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil, teren şi construcţie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare În Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Guvernul a aprobat înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care va funcţiona, la nivel naţional, în calitate de organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru implementarea programelor Erasmus+.

De asemenea, actul normativ aprobat prevede desemnarea Agenţiei ca Organizaţie Naţională de Asistenţă pentru implementarea programului e-Twinning şi suplimentarea numărului de posturi pentru preluarea noilor responsabilităţi din acţiunea e-Twinning şi noua generaţie a programului Erasmus+ 2021-2027. Programul Erasmus+ 2021-2027 va avea un buget dublu faţă de perioada anterioară. Agenţia va funcţiona cu un număr maxim de 86 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei se vor stabili prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, în concordanţă cu termenii şi condiţiile privind participarea României la Programul Erasmus+.

Activitatea Agenţiei va avea la bază acordurile de finanţare aferente programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate şi acţiunii e-Twinning, încheiate între Comisia Europeană şi Agenţie, având ca obiect implementarea programelor anuale sau multianuale de lucru, propuse de Agenţie, avizate de Ministerul Educaţiei şi aprobate de Comisia Europeană.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea procedurii privind încasarea redevenţei obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a aprobat procedura privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului.

Astfel, 80% din fondurile obţinute în urma exploatării apelor minerale, a nisipului, a pietrişului şi a altor minerale rămân la bugetul autorităţilor locale şi judeţene pe teritoriul cărora se face extragerea resurselor de suprafaţă.

În anul 2021, de exemplu, au fost încasate 337, 37 milioane lei din concesionarea activităţilor de exploatare a resurselor la suprafaţă, iar în anul 2022 se estimează încasări de aproximativ 380 de milioane de lei.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: https://bit.ly/3tkuLF3

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Dolha Nechita Stelian din funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Ionescu Cristian din funcţia de prefect al judeţului Prahova

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Ionescu Lucian Mihai din funcţia de subprefect al judeţului Argeş

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Boloş Marieta din funcţia de subprefect al judeţului Buzău

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Dumitru Nicolae din funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Suliman Secyl din funcţia de subprefect al judeţului Constanţa

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Cristea Paul din funcţia de subprefect al judeţului Galaţi

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Stauder Rudolf din funcţia de subprefect al judeţului Maramureş

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Muntean Sanda-Ligia din funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Molnar Andrei din funcţia de subprefect al judeţului Timiş

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Onofrei Daniel Garincha din funcţia de subprefect al judeţului Vaslui

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Ghiţă Florela Antonela din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Oprea Mica în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Gavril Claudiu-Sorin în funcţia de prefect al judeţului Galaţi

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Stauder Rudolf în funcţia de prefect al judeţului Maramureş

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Nanu Virgiliu-Daniel în funcţia de prefect al judeţului Prahova

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Onofrei Daniel Garincha în funcţia de prefect al judeţului Vaslui

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Mureşan Corneliu în funcţia de subprefect al judeţului Alba

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Minciunescu Bogdan Ionuţ în funcţia de subprefect al judeţului Argeş

33. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Zăgrean Ioan în funcţia de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

34. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Cristea Constantin în funcţia de subprefect al judeţului Buzău

35. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ilie Mihail-Gabriel în funcţia de subprefect al judeţului Buzău

36. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Diaconu Virgiliu în funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

37. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ilie Marius-Eugen în funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

38. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Dragnea Marilena în funcţia de subprefect al judeţului Constanţa

39. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ali Şenol în funcţia de subprefect al judeţului Constanţa

40. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Macri Veronica în funcţia de subprefect al judeţului Galaţi

41. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Pălăşan Nicolae Florin în funcţia de subprefect al judeţului Mureş

42. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Şebu Sebastian Gheorghe în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

43. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Moşin Daniel în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

44. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ionescu Sorin Gabriel în funcţia de subprefect al judeţului Timiş

45. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Artene Diana-Anca în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

Hotărârile de Guvern au fost aprobate.

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM Aprobarea de către Guvernul României a Programului Interreg Europe 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg Europe şi confirmarea cofinanţării naţionale

Actul normativ a fost aprobat.

III. NOTE

1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect trecerea terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoşani, înscris în Cartea Funciară nr. 57867 Dorohoi, din domeniul public al municipiului Drohoi în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Clubul Copiilor Dorohoi

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Şimleu Silvaniei în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj

IV. ANALIZE

1. ANALIZĂ privind stadiul activităţilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

2. ANALIZĂ privind stadiul activităţilor din Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional de Capacitate Administrativă şi Programele de Cooperare Transfrontalieră în perioada 01.01.2022-07.01.2022

3. ANALIZĂ privind Instrumentul pentru Asistenţă Tehnică

4. ANALIZĂ privind situaţia implementării jaloanelor şi ţinţelor aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, la nivelul Ministerului Muncii şi Soliclarităţii Sociale (MMSS)

5. ANALIZĂ situaţia implementării proiectelor din fonduri europene în exerciţiul financiar 2014-2020, la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS)

Biroul de presă al Guvernului