15 august 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 17 iunie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 17 iunie 2022

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal

Ordonanţa de urgenţă modifică o serie de acte normative din domeniul fiscal, astfel:

A. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
Actul normativ prevede prelungirea datei la care se raportează obligaţiile bugetare restante la 31 decembrie 2021 şi care pot face obiectul restructurării. Astfel, este prelungit, până la 31 ianuarie 2023, termenul de depunere a notificării privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare şi, până la 31 iulie 2023, termenul de depunere a solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare.

Sunt excluse din sfera de restructurare următoarele obligaţii bugetare:
* obligaţii bugetare principale şi accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene, precum şi taxele vamale, accizele şi taxa pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a executării silite, revine Autorităţii Vamale Române;
* obligaţii bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări care a eşuat;

De asemenea, măsura de restructurare se aplică şi pentru obligaţiilor bugetare administrate de organul fiscal local, urmând ca autoritatea deliberativă existentă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale să stabilească, prin hotărâre, procedura de aplicare a acestei măsuri.

B. Modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
Actul normativ stabileşte noi reglementări în materia infracţiunilor vamale în vederea punerii de acord a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Codul vamal cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 176. Astfel, sunt asimilate infracţiunii de contrabandă colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscute ca provenind din contrabanda, dacă sunt depăşite anumite cantităţi.

C. Modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
În domeniul TVA, este prelungit, până la 31 decembrie 2026, termenul privind aplicarea taxării inverse pentru: livrarea de cereale şi plante tehnice, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, livrarea de energie electrică şi gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România, transferul de certificate verzi, furnizări de telefoane mobile, furnizări de dispozitive cu circuite integrate, furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri.

În domeniul accizelor, proiectul de ordonanţă de urgenţă vizează:
– introducerea în legislaţia naţională a unei prevederi referitoare la pragul maximal al concentraţiei alcoolice de 8,5 % vol., pentru care se pot aplica accize reduse la orice tip de alte băuturi fermentate, necarbonatate sau spumoase.
– majorarea pedepsei aplicate pentru infracţiunea de contrabandă cu produse accizabile supuse marcării cu închisoare de la 2 la 7 ani. Prin această măsură se are în vedere alinierea limitelor de pedeapsă cu cele de la infracţiunea de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a) din Codul Vamal.

D. Abrogarea unor dispoziţii ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
Actul normativ abrogă dispoziţiile privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr.10/2015. Măsura este justificată deoarece în prezent operatorii economici din România sunt dotaţi cu aparate de marcat electronice fiscale moderne, în majoritate, conectate la sistemul informatic al ANAF şi transmit zilnic informaţii privind încasările realizate de comercianţi.

Credit foto Gabriel Petrescu