10 august 2022

Actele normative aprobate în sedinta Guvernului Romaniei din 18 mai 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

GUVERNUL ROMANIEI

DATA: 18.05.2022

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind actele normative aprobate în ședința

Guvernului României din 18 mai 2022

I.       ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Prin actul normativ aprobat, Executivul a stabilit facilitatea temporară a scutirii de la plata impozitului și a taxelor pentru majorarea voluntară a salariului minim cu 200 de lei.

Astfel, începând cu data de 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 2.550 lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

De asemenea, începând cu aceeași dată, de această măsură beneficiază și persoanele nou-angajate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a  ordonanței de urgență și până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei.

Prevederile ordonanței de urgență nu sunt aplicabile personalului salarizat potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de urgență face parte din pachetul „Sprijin pentru România” și completează măsurile cu caracter social destinate protejării populației și economiei.

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului Naţional de Acțiune Privind Implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar

Prin acest act normativ, Executivul a aprobat Programul Național de Acțiune privind Implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS), acțiune asumată în cadrul PNRR pentru trimestrul 2 al anului 2022, ca măsură de monitorizare a jalonului M70. Jalonul M70 se referă la implementarea unui nou program de acțiune ERTMS până în anul 2025.

ERTMS reprezintă documentul strategic și programatic al României care integrează mai multe documente strategice, precum: Programul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din România pentru perioada 2021-2030 și Programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare  și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport călători și marfă, corelându-se astfel cu Jalonul M69.

Programul de acțiune cuprinde etape clare pentru implementarea și certificarea ERTMS pentru rețeaua central TEN-T pe termen mediu și lung, actorii responsabili, estimările bugetare, precum și măsuri privind capacitatea administrativă la nivel național al organelor notificate, astfel încât acestea să gestioneze integral procesul de certificare ERTMS pentru toate sectoarele avute în vedere în timpul construcției lor.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1302/2021 privind aprobarea Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă

Prin acest act normativ, se completează Hotărârea de Guvern nr.1302/2021 privind aprobarea Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă în sensul detalierii măsurilor privind creșterea traficului feroviar de marfă cu minimum 25% în 2026 față de 2020 precum și creșterea numărului de călători pe căile ferate în medie cu 25%.

Aceste detalii au fost solicitate de către Comisia Europeană în contextul măsurilor asumate pentru îndeplinirea jalonului M69 privind Strategia de Dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 care condiționează prima cerere de plată care va fi transmisă către România în luna mai 2022.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea reprezentării României în Consiliul Organizației Aviației Civile Internaţionale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galați, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti – Cernavodă, Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, DN 1 Bucureşti – Ploieşti”

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București – Pitești, Autostrada A2 București – Cernavodă , Autostrada A3 București – Ploiești, DN1 București Ploiești”, estimat la o valoare totală de peste 112,8 milioane lei cu TVA. Investiția se va derula pe o perioadă de 2 ani.

Cele trei sectoare de autostradă și sectorul de drum național incluse în acest proiect, a căror lungime însumată reprezintă circa o treime din lungimea autostrăzilor în operare din România, vor fi dotate cu infrastructură inteligentă rutieră uniform cu întreaga rețea națională de autostrăzi. Ele vor fi integrate într-un Centru nou de Monitorizare și Informare din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, asigurându-se astfel armonizarea serviciilor de informare a participanților la trafic și a managementului rețelei rutiere cu sistemele inteligente de transport implementate în Uniunea Europeană.

Investiția era necesară ca urmare a faptului că aceste sectoare de transport fiind proiectate și construite în perioade diferite au în prezent o dotare total diferită față de setul minim de servicii inteligente de transport prevăzut de cadrul legislativ european în domeniu – fie nu au implementat sisteme inteligente de transport, fie au parțial instalate sisteme mai vechi, neconforme sau cu durată de viață expirată.

Finanțarea proiectului se va face din fonduri externe nerambursabile în cadrul perioadei de programare a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

Actul normativ prevede prelungirea până în anul 2023 a Programului de Interes Naţional (PIN) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi demarate în 2018, respectiv „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.”

Prelungirea derulării acestui PIN a fost adoptată pentru a da posibilitatea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului să implementeze planurile de restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri,  pentru a asigura tranziția persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituții rezidențiale de tip vechi, în alternativele de tip familial sau rezidențial nou-înființate.

Actul normativ adoptat de Guvern asigură cadrul legislativ necesar dezvoltării rețelei de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză și locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, pentru perioada 2019-2023, precum și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate.

Astfel, în afara celor 39 de proiecte, prin care se propune înființarea a 83 de locuințe protejate, a 28 de centre de zi și 11 centre respiro/centre de criză aflate în implementare si care se finalizează la 30.11.2022, în cadrul programului de interes național se propune o nouă sesiune de selecție publică de proiecte de înființare a serviciilor sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză și locuințe protejate care să se implementeze până la 30.11.2023.

În ceea ce privește bugetul alocat acestui program, Guvernul a prevăzut, pentru perioada 2018-2023, suma de  74,507 milioane lei.

Continuarea implementării programului de interes național se realizează la nivel județean de către DGASPC, în parteneriat cu ONG-uri și autoritățile publice locale care pot pune la dispoziție spațiile necesare dezvoltării infrastructurii.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanțarea centrelor rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri și pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se asigură exclusiv din bugetul județului sau al sectorului municipiului București.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de Boli Transmisibile

Documentul actualizează circuitul de raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de boli transmisibile, conform directivelor europene în vederea optimizării și armonizării raportării cazurilor de boală transmisibilă și pentru o mai bună gestionare a alertelor.

Astfel, furnizorii de servicii medicale din sistemul public și privat, cât și cei din rețeaua sanitară aparținând altor ministere, inclusiv cei din unitățile de asistență socială, au obligația de a raporta bolile transmisibile în Registrul Unic de boli transmisibile (RUBT), iar validarea datelor referitoare la bolile transmisibile va fi realizată de către medicul epidemiolog din direcția de sănătate publică;

În Fișa unică de raportare a bolilor transmisibile vor fi incluse și Infecțiile asociate îngrijirilor medicale, infecția HIV / SIDA, tuberculoză, infecția cu SARS – CoV-2.

Comunicatul Ministerului Sănătății: https://bit.ly/3NrGwRb

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Actul normativ reglementează modalitatea de acordare a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețurilor la combustibili operatorilor economici care efectuează transport rutier de mărfuri și transport persoane.

Acest ajutor se acordă sub formă de grant, valoarea acestuia fiind de 50 de bani pe litrul de combustibil achiziționat, dar nu mai mult de 400.000 de euro/firmă.
Bugetul total al schemei este de 300 de milioane lei, cu posibilitatea suplimentării prin:

– credite de angajament în vederea emiterii angajamentelor legale aferente deciziilor centralizatoare de compensare, pentru perioada 2022-31 iulie 2023;

– credite bugetare în vederea plății ajutorului de stat acordat în baza deciziilor centralizatoare de compensare, pentru perioada 2022-31 iulie 2023.

Ajutorul se acordă pentru combustibilul achiziționat începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial.

De acest mecanism, vor beneficia aproximativ 3.000 de firme anual. Plata ajutorului de stat se va efectua până la finele anului 2023, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispozițiilor de plată emise până la 31 decembrie 2022.

Schema va fi finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 martie 2022 şi la Paris la 23 martie 2022, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

Împrumutul convenit între România și BDCE este destinat finanțării proiectului de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România,  precum și a Programului privind construcția de locuințe de serviciu. Amendamentul aprobat acum prevede reducerea valorii împrumutului BDCE de la 175 de milioane EUR la 87,5 milioane EUR, reducerea numărului de unități locative care urmează a fi realizate și extinderea datei de finalizare a proiectului cu 2 ani, de la 31 martie 2022 la 31 martie 2024.  S-a avut în vedere faptul că, urmare a perioadei prelungite a pandemiei, sectorul construcțiilor a înregistrat o serie de efecte negative, crescând valoarea de referință de la 549 EUR/mp la 677/EUR mp, fără TVA.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, a unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curții de Conturi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, schimbarea destinației unei alte părţi din acelaşi imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

Modificările aprobate de Executiv vizează actualizarea situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, precum și actualizarea valorii despăgubirilor acordate unor proprietari pentru imobilele proprietate private expropriate.

Astfel, au fost introduse în coridorul de expropriere și imobile de tipul construcțiilor și au fost reduse sau majorate suprafețe de teren expropriate și actualizate elementele de identificare și a sumelor individuale aferente despăgubirilor.

De asemenea, urmare a unor hotărâri judecătorești definitive, a fost actualizată valoarea despăgubirilor individuale acordate unor proprietari pentru imobilele proprietate private expropriate.

În acest sens, Guvernul a aprobat suplimentarea sumei de 442.138 lei, prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 pentru despăgubiri, cu suma totală de 1.973.871,50 lei, conform hotărârilor definitive pronunțate de instanțele de judecată.

Sumele individuale se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi”

Executivul a reaprobat indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universității pentru Științele Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi”. De asemenea, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) își schimbă denumirea în Universitatea pentru Științele Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi” (USV Iași).

Prin modificările aduse obiectivului de investiții vor fi reproiectate complet amfiteatrelor A4 și A5 din cadrul Facultății de Agricultură și dotate cu echipamente didactice de ultimă generație, astfel încât cele două amfiteatre să devină spații etalon pentru orice unitate modernă de învățământ universitar.

Valoarea totală a investiției este de 55 milioane lei, inclusiv TVA, din care valoarea investiției rămase de executat este de 27,7 milioane lei, inclusiv TVA.

Durata lucrărilor rămase de executat este de 50 de luni.

Finanțarea investiției se realizează din veniturile proprii ale Universității pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi” și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

Investiția va contribui la creșterea nivelului de pregătire al studenților universității și la intensificarea activităților recunoscute pe plan internațional, oferind condiții corespunzătoare tinerilor cercetători.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Găeşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Extinderea Pavilionului «H5» – Secția de Radioterapie din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”

Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei noi clădiri pentru Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila București, dotată cu echipamente de înaltă performanță pentru radioterapie și tratament pentru leziuni canceroase. Numărul estimat de pacienți ce vor fi tratați zilnic este de 80 persoane/aparat. (2 ture/zi).

Valoarea totală a investiției este de 57,978 milioane lei, inclusiv TVA.

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 12 luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din venituri proprii ale Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila București, precum și din alte surse legal constituite.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de intervenție la Pavilionul «E» din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1472/2004 privind încadrarea Reprezentanței Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizațiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”

Guvernul a aprobat proiectul de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”.

Dezvoltarea și extinderea sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este necesară și esențială pentru asigurarea gestionării corecte a solicitărilor de plată, rezultate din implementarea Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Acestea vizează dezvoltarea componentelor de interfață existente și a altor componente noi necesare conform cerințelor specifice, apărute ca urmare a modificării legislației europene, naționale și a regulilor organizaționale.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3yOhW8O

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acceptării pentru statul român prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a unei donaţii de măşti faciale de uz medical făcută de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA şi darea în administrare a măștilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală

Potrivit acestei hotărâri, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. donează statului român un stoc de peste 90 milioane de măști faciale de uz medical, care vor constitui un stoc de urgență medical.

Măștile, care se încadrează în clasa I de protecție tip II R, vor fi distribuite, potrivit solicitărilor, către unitățile sanitare (UPU/CPU), serviciilor publice de ambulanță (SABIF/SAJ).

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, este abilitat să îndeplinească formalitățile de acceptare a donației în numele statului român.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii”Bucureşti – Ilfov

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru acordarea unor facilități pe termen scurt, cu privire la obținerea vizelor române de scurtă ședere şi intrarea pe teritoriul României, pentru beneficiarii programului de burse doctorale şi de cercetare post doctorală „Eugen Ionescu”

Prin acest proiect, străinii care obțin anual burse doctorale și de cercetare post-doctorală, în cadrul programului „Eugen Ionescu”, supuși obligativității vizei de intrare în România, vor fi scutiți de la obligativitatea prezentării punctuale a fiecărui document justificativ prin cumularea îndeplinirii condițiilor urmărite de dispozițiile normative, într-un singur document justificativ, respectiv adeverința de atestare a acordării bursei, semnată de reprezentantul desemnat al Ministerului Afacerilor Externe și de un reprezentant al Agenției Universitare a Francofoniei pentru European Centrală și de Est.

Totodată, studenții care dețin deja o viză vor fi scutiți de obligativitatea prezentării punctuale a documentelor care să justifice scopul și condițiile șederii lor pe teritoriul României.

Facilitățile vor fi acordate pentru o perioadă de 3 ani.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuţiei financiare voluntare asumate de România în cadrul Conferinţei Bruxelles privind viitorul Siriei şi al regiunii din 5 aprilie 2017 şi asumarea unei noi contribuţii voluntare cu prilejul Conferinţei Bruxelles VI din mai 2022

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

Actul normativ reactualizează valoarea taxelor miniere cuvenite statului român ca urmare a concesionării activităților miniere, în funcție de rata inflației. Astfel, taxa anuală pentru activitatea de prospecțiune crește de la 358 lei/km² la 411 lei/km², taxa anuală pentru explorare se stabilește la 1651 lei/km², de la 1437 lei/km², iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 35.923 lei/km² la 41.275 lei/km².

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Instituţiei de spectacole „ARTEXIM”, aflată în subordinea Ministerului Culturii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanta UNICEF în România pentru perioada 2023-2027

Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, prelungirea programelor derulate de Reprezentanța Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în România pentru perioada 2023-2027. Ministrul Afacerilor Externe, în numele Guvernului României, va transmite reprezentantului UNICEF în România o scrisoare de intenție prin care să confirme decizia Guvernului privind continuarea a programelor de cooperare dintre România și UNICEF pentru următorii 5 ani.

Conform procedurilor, continuarea cooperării cu UNICEF prin intermediul Programelor de țară se face la solicitarea autorităților naționale.

De-a lungul timpului, România a beneficiat din partea UNICEF de asistență tehnică și financiară nerambursabilă care s-a concretizat în diferite moduri, precum activități de cercetare, studii și analize pe diferite subiecte relevante, implementarea unor proiecte-pilot promovând inovarea socială și intervenții eficiente din punct de vedere al costului, care stau la baza dezvoltării politicilor publice relevante și strategiilor naționale sectoriale cu impact asupra copiilor. De asemenea, UNICEF a sprijinit operaționalizarea unor politici publice și a susținut implementarea acestora prin proiecte la nivel local și prin asistență în accesarea fondurilor structurale europene. În perioada acoperită de ultimul Program de țară, UNICEF a implementat mai multe programe menite să îmbunătățească incluziunea socială a copiilor din România, în sprijinul mai multor strategii naționale (incluziune socială, drepturile copilului, educație și sănătate), unul dintre cele mai de succes programe fiind Pachetul Minim de Servicii.

Măsurile cuprinse în proiectul noii strategii naționale privind protecția și promovarea drepturilor copilului (2022-2027) reflectă noile priorități avute în vedere de autorități, iar obiectivele propuse prin noul Program de Țară 2023-2027 pe care UNICEF urmează să îl deruleze în România în următorii 5 ani sunt în linie cu aceste noi priorități. Accentul se va pune pe copiii cei mai vulnerabili, pe cei care provin din medii socio-economice dezavantajate, aflați în îngrijire rezidențială, copii cu dizabilități și copiii din comunitățile de romi. Nu în ultimul rând, având în vedere ultimele evoluții în plan internațional, UNICEF va continua să sprijine răspunsul național al criza refugiaților ucraineni, atât timp cât va fi necesar.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării

Actul normativ vizează actualizarea cadrului juridic general ce reglementează cooperarea în domeniul apărării între România și Republica Portugheză.

Ținând cont de faptul că Acordul între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării Naționale al Portugaliei privind cooperarea în domeniul militar, aflat în prezent în vigoare, semnat la București, la 10 iulie 1995, anterior aderării României la NATO și UE, într-un alt context de securitate, a fost negociat un nou acord de cooperare în domeniu. Părțile intenționează semnarea documentului cu ocazia vizitei prim-ministrului Republicii Portugheze, dl Antonio Costa, în România, în perioada 18-19 mai a.c.

Noul acord de cooperare va contribui la extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale, în domenii de interes comun, cât și la întărirea colaborării în context NATO și UE.

Astfel, principalele domenii de cooperare în domeniul apărării, potrivit noului Acord, vor fi: managementul și planificarea apărării; participarea la exerciții militare bilaterale și multinaționale; apărare cibernetică și contracararea războiului de tip hibrid; instruirea și educația personalului civil și militar; managementul crizelor, operații de menținere a păcii și umanitare; logistică; schimb de informații în domeniul apărării; industrii și tehnologii de apărare și echipament militar; cercetare și dezvoltare; geografie militară, geodezie, topografie, informații geospațiale și meteorologie; legislație militară; controlul armamentelor și dezarmare; probleme de mediu; problematică de gen și rolul femeilor în Forțele Armate; medicină militară; istorie militară și publicații; activități cultural, sportive și sociale.

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1.    DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE privind Sistematizarea şi simplificarea legislației în domeniul deșeurilor şi Proceduri pentru îmbunătățirea implementării schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din perspectiva mediului de Afaceri

Guvernul a luat act de acest document de politică publică.

Sursa foto: Guvern