19 august 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 19 ianuarie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 19 ianuarie 2022

I. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Printr-o Ordonanţă de Urgenţă, Guvernul reintroduce acordarea şomajului tehnic şi reglementează noi măsuri de protecţie socială pentru angajaţi, de păstrare a locurilor de muncă şi de susţinere a unor sectoare economice. Această măsură se aplică în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice din cauza epidemiei de COVID-19.

– Pentru menţinerea locurilor de muncă, sunt avute în vedere următoarele măsuri:

* Pentru angajaţi:
– acordarea unei indemnizaţii în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. Acest tip de sprijin va fi acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la 31 martie 2022, în situaţia suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, pe perioada stării de alertă;

– măsura se aplică şi salariaţilor angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile teritoriale de sănătate publică cu excepţia celor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

Actul normativ instituie, în cazul angajatorilor, posibilitatea de decontare atât a indemnizaţiei de şomaj tehnic, cât şi a indemnizaţiei pentru reducerea timpului de lucru (OUG nr. 132/2020). Aceste măsuri pot fi acordate fie pentru salariaţi diferiţi, în aceeaşi perioadă din lună, fie pentru acelaşi salariat, în perioade diferite din lună.

Comunicatul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6477-cp-acordare-somaj-tehnic-context-epidemie-19012022

Ordonanţa de Urgenţă a fost completată, în cadrul şedinţei, cu unele măsuri pentru protejarea consumatorilor casnici şi instituţiilor publice, în contextul crizei din domeniul energetic.

Astfel, debranşarea de la reţea sau sistarea prestării serviciilor de energie electrică şi/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienţii finali nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin. Pe perioada aplicării prevederilor actului normativ, emitenţii facturilor de energie şi/sau gaze naturale întocmite cu încălcarea mecanismele de compensare, sunt obligaţi să le refacă în maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Facturile refăcute vor fi recalculate şi emise fără penalităţi. De asemenea, se suspendă plata facturilor în curs de recalculare până la emiterea noilor facturi.

O altă modificare aprobată de Guvern vine în sprijinul instituţiilor publice de cultură şi aşezămintelor culturale, precum şi a tuturor instituţiilor şi unităţilor de învăţământ. Astfel, de schema compensării lunare pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, vor beneficia şi instituţiile publice de cultură şi aşezăminte culturale aflate în subordinea autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi instituţiile şi unităţile de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Potrivit legislaţiei în vigoare, de această măsură beneficiau, până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, spitalele publice şi private, unităţile de învăţământ publice şi private şi creşele.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare a Municipiului Arad – Est”, judeţul Arad
Guvernul a aprobat construirea a 11 km de centură ocolitoare în partea de est a municipiului Arad, care va asigura o legătură facilă între autostrada A1 şi DN7. Valoarea investiţiei este de peste 245 de milioane lei şi se va asigura din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

Guvernul a aprobat un obiectiv de investiţii de utilitate publică de interes naţional, inclus în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, ce va conduce la realizarea unei legături rapide între Cluj, Oradea şi Episcopia Bihorului. Hotărârea prevede electrificarea şi reabilitarea a 166 km de traseu de linie de cale ferată, fapt ce va permite rularea cu viteze maxime de 80 km/h pentru transportul de marfă şi de 120 km/h pentru trenurile de călători pe întregul tronson. Lucrările se vor desfăşura pe calea ferată existentă, cu excepţia unor zone în care este necesară mărirea razelor curbelor, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie şi asigurării parametrilor pentru circulaţia cu viteză sporită.

Valoarea totală a investiţiei este de peste 9,4 miliarde lei şi se va asigura din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi ferate CFR SA, precum şi din alte surse legal constituite.

Durata de execuţie a lucrărilor este de 48 de luni.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd”, judeţul Bihor

Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd”, în lungime de 5,852 km. Centura oraşului Aleşd va fi formată din două tronsoane, respectiv o variantă de traseu în partea de sud ca alternativă la DN 1 şi o variantă în partea de nord a oraşului ca alternativă la DN 1H.

De asemenea, pe segmentul de drum sunt prevăzute 5 poduri, 15 podeţe şi 2 parcări.

Valoarea investiţiei este de peste 121 de milioane lei (cu TVA) şi se va asigura din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite.

Durata de execuţie a investiţiei este de un an de zile.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Târgu Jiu”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022

Guvernul a stabilit ca vineri, 2 decembrie 2022, să fie zi liberă pentru salariaţii din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că aceasta se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, şi zile de repaus săptămânal.

Decizia de a stabili zilele libere la începutul anului, pentru personalul din sistemul bugetar, a fost luată potrivit Codului Muncii, astfel încât angajatorii şi angajaţii să îşi poată stabili şi previziona zilele libere pentru întregul an.

Comunicatul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6476-cp-decizie-guvern-zi-libera-02122022

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna” cuprins în „Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până Ia 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna” a fost necesară ca urmare a degradării unor lucrări deja executate în cadrul acestui proiect, demarat în 2006, dar al cărui termen de execuţie a fost prelungit din cauza lipsei finanţărilor necesare. În urma analizei situaţiei privind stadiul actual al implementării proiectului, au fost constatate modificări semnificative ale ipotezelor de calcul care au stat la baza întocmirii studiului iniţial, în baza căruia au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Faţă de situaţia luată în calcul, în teren au fost constatate prăbuşiri de maluri, alunecări de teren, pierderea stabilităţii, etc. la o parte dintre lucrările executate, iar degradarea a fost amplificată de fenomenele hidrometeorologice din toamna-iarna anului 2018, care au generat viiturile ce au tranzitat râul Trâmpoiele, afluent de dreapta al râului Ampoi.

În acest context, Guvernul a aprobat noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, ţinând cont şi de aplicarea celor mai noi reglementări cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară şi de alte măsuri fiscal bugetare, care au condus la o majorare substanţială a manoperei, făcând imposibilă continuarea execuţiei lucrărilor.

Noii indicatori tehnico-economici aprobaţi se referă la 25,46 km de lucrări de amenajare a albiilor şi protecţie a malurilor râului Ampoi şi ale afluenţilor, refacerea a 41 de poduri şi a 52 de puncte de acces pentru riverani.

Finalizarea obiectivului de investiţii este absolut necesară pentru a scoate de sub efectul inundaţiilor o serie de obiective social-economice situate în zona inundabilă a râului Ampoi şi a afluenţilor săi din zona aval de Zlatna.

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din Fondul pentru Mediu, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca, la 13 octombrie 2021 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundaţiilor a municipiului Craiova” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

Realizarea obiectivului de investiţii „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundaţiilor a municipiului Craiova” va conduce la reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Jiu favorizate de schimbările climatice.

Obiectivele generale ale investiţiei sunt următoarele:

* Punerea în siguranţă a barajului Dumbrava-Rocşoreni, judeţul Mehedinţi;

* Amenajarea râului Jiu pentru mărirea gradului de siguranţă a digurilor pe sectorul baraj Işalniţa – aval municipiul Craiova, judeţul Dolj.

Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiţii se încadrează în Strategia naţională de management al riscului de inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată prin HG nr. 846/2010.

Finanţarea investiţiei se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual, din venituri proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,”Apele Române” prin Administraţiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomiţa, Dobrogea – Litoral şi Prut – Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 203.500 mp, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 177,7895 ha, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Buzău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în domeniul public al judeţului Botoşani

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 7 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 16 decembrie 2021, la Scrisoarea de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiţie”, dintre România şi Banca lnternaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

Amendamentul se referă la extinderea datei de refinanţare (echivalentul datei finale de tragere) a avansului de pregătire pentru Proiectul Cartierul pentru justiţie până la 30 mai 2023 (de la 31 decembrie 2021). Întârzierile în implementarea proiectului au fost înregistrate în urma unor acţiuni în justiţie referitoare la Planul Urbanistic Zonal Sector 3.

Alte modificări care sunt aduse prin amendament se referă la definirea şi respectarea unor măsuri şi acţiuni privind protecţia mediului, ce au legătură cu activităţile ce fac obiectul acordului.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

Guvernul a aprobat Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în vederea alinierii la prevederile Directivei nr. 2011/70/EURATOM a Consiliului Europei de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.

Actul normativ urmăreşte:

* instituirea măsurilor naţionale adecvate pentru un nivel ridicat de siguranţă a gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor, populaţiei şi a mediului împotriva pericolelor asociate radiaţiilor ionizante;

* Îmbunătăţirea procesului de informare şi asigurare a participării publice necesare cu privire la gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind informaţiile clasificate şi principiul confidenţialităţii.

La data intrării în vigoare a hotărârii, se abrogă Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologie, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Nucleare nr. 844/2004.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

La propunerea Ministerului Educaţiei, Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 1.175 a numărului de posturi în educaţie.

Posturile suplimentare sunt destinate în principal, pentru învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; 1.100 de posturi suplimentare sunt alocate în această direcţie.

Suplimentarea numărului de posturi pentru învăţământul preuniversitar se impune ca urmare a faptului că, începând cu anul şcolar 2021-2022, trebuie asigurate:

* creşterea gradului de cuprindere a copiilor cu vârste între 3-5/6 ani în învăţământul preşcolar şi a tinerilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani în învăţământul obligatoriu;

* îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi consiliere educaţională pentru un număr mai mare de elevi şi preşcolari din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru respectarea măsurilor de igienă în învăţământul preuniversitar, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2.

Alte 25 de posturi suplimentare sunt pentru inspectoratele şcolare judeţene, pentru a se asigura în toate judeţele inspectori şcolari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară;

Iar alte 50 de posturi pentru aparatul propriu al Ministerul Educaţiei, având în vedere realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, precum şi pentru crearea structurilor de implementare a componentei de educaţie din PNRR.

Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat este de 286.550 şi va ajunge la 291.150.

Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei va ajunge la 630 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor, iar numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea ministerului va ajunge la 7.562 de posturi.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire Bazin de înot olimpic, str. Decebal, nr. 1, loc. Vaslui, judeţul Vaslui”

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de înot olimpic în municipiul Vaslui.

Obiectivul va fi construit pe un regim de înălţime S+P+M (subsol + parter + mezanin) şi va avea trei bazine de înot (1 bazin de 50×25 m pentru concursuri internaţionale, 1 bazin de 25×12.5 m pentru antrenamente, 1 bazin de 25×12.5 m pentru copii), precum şi toate spaţiile anexe necesare.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: https://bit.ly/3ArKWCl

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2006

Guvernul a modificat şi completat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006, reglementând astfel posibilitatea beneficiarii de protecţie internaţională să poată primi la domiciliul de reşedinţă permisele de şedere şi documentele de călătorie, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de expediere.

De asemenea, sumele forfetare acordate cu titlu de asistenţă materială pentru închirierea unei locuinţe de către aceştia au fost actualizate la 808 lei/persoană/lună, iar sumele acordate cu titlul de asistenţă materială pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere au fost actualizate la 145 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de vară, respectiv, 185 lei/lună/persoană pentru perioada sezonului de iarnă, sumele menţionate putând fi acordate pe card bancar nominal, în baza unor contracte de achiziţii publice şi/sau acorduri-cadru pe care Inspectoratul General pentru Imigrări urmează să le încheie la nivel naţional sau local.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea alineatelor (3) şi (31) ale articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

Actul normativ prevede eliminarea termenului maxim pentru acordarea distincţiilor naţionale şi medaliilor de onoare privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri.

Termenul maxim pentru acordarea acestor distincţii stabilit, prin HG nr. 888/2018, pentru sfârşitul anului 2020, a fost prelungit până la finele anului 2021, dar, din cauza evoluţiei epidemiologice internaţionale şi a măsurilor privind limitarea transmiterii virusului, acestea nu au mai fost acordate. În acest context, Administraţia Prezidenţială a rămas în stoc cu un număr de 810 medalii in valoare totală de 117.000 lei.

Actul normativ conferă posibilitatea ca aceste medalii să fie acordate oricând persoanelor fizice şi juridice din România care contribuie la păstrarea memoriei faptelor de arme şi sacrificiului uman consemnat în Războiul pentru Întregirea Neamului, la făurirea unităţii naţionale şi a statului modern român, precum şi parlamentelor sau altor instituţii ale statelor care au sprijinit România în procesul de realizare a statului naţional unitar român.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, precum şi pentru modificarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018

Hotărârea de Guvern aprobată stabileşte măsurile de organizare şi funcţionare ale Departamentului pentru Responsabilitate Socială Comunitară şi Grupuri Vulnerabile, structură înfiinţată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului prin OUG nr. 105/2021 privind aprobarea Programului Naţional de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de Covid-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII.

Departamentul va funcţiona în subordinea prim-ministrului şi va fi finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretarialului General al Guvernului.

Rolul Departamentului este de a contribui la implementarea efectivă a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Suport pentru Copii – DIN GRIJĂ PENTRU COPII, prin coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi comunicarea măsurilor cuprinse în Program.

De asemenea, Departamentul va facilita cooperarea interinstituţională şi monitorizarea măsurilor în domeniul categoriilor vulnerabile în vederea implementării efective a documentelor programatice în domeniu, şi va contribui la crearea de mecanisme de responsabilitate socială comunitară, bazate pe implicarea şi colaborarea actorilor sociali din mediul public şi privat.

Departamentul va fi condus de un consilier de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Departamentul va avea un număr maxim de 6 posturi, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

În realizarea atribuţiilor sale, Departamentul cooperează cu instituţii şi organisme de drept public sau privat care au responsabilităţi în coordonarea implementării obiectivelor şi prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul drepturilor copilului, drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, drepturilor victimelor traficului de persoane ori din domeniile convergente cu domeniul incluziunii sociale, ratificate de România.

Totodată, hotărârea prevede modificarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin HG nr. 681/2018.

Astfel, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, funcţionează Comitetul de monitorizare a implementării Strategiei format din reprezentanţi la nivel decizional ai instituţiilor implicate şi coordonat de prim-ministru, prin consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Secretariatul Comitetului se asigură de Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară şi Grupuri Vulnerabile, cu sprijinul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Dobrescu Florin-Sergiu din funcţia de prefect al judeţului Brăila

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Gavril Claudiu-Sorin din funcţia de prefect al judeţului Galaţi

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Gireadă Aneta din funcţia de subprefect al judeţului Botoşani

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Timofei Iulian în funcţia de prefect al judeţului Brăila

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia de prefect al judeţului Galaţi

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea domnului Manolache Tiberiu în funcţia de subprefect al judeţului Botoşani

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea doamnei Cojocariu-Berenţan Elena-Paula în funcţia de subprefect al judeţului Botoşani

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea domnului Drăgănescu Emil în funcţia de subprefect al judeţului Prahova

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

Prin acest Memorandum, Guvernul dă undă verde pentru iniţierea negocierilor şi semnarea unui nou acord în baza căruia România să continue acordarea de asistenţă tehnică şi financiară către Republica Moldova pentru a sprijini parcursul său european, având în vedere că vechiul acord care a permis finanţarea de către România a unor proiecte emblematice din Republica Moldova a ieşit din vigoare la 28 martie anul trecut.

Ţinând cont şi de contextul prielnic pentru relansarea în ritm accelerat a agendei de cooperare bilaterală, în urma victoriei forţelor pro-reformă la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc în iulie 2021 în Republica Moldova, semnarea unui nou acord va permite implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

Prin vechiul acord, România a sprijinit tehnic şi financiar proiecte precum reabilitarea şi modernizarea a mai mult de 1.000 de grădiniţe şi instituţii şcolare din Republica Moldova sau dezvoltarea gazoductului Iaşi-Chişinău, proiect strategic de interconectare energetică între România şi Republica Moldova.

Noul Acord va include prevederi care vizează dezvoltarea cooperării în domenii de activitate cu sunt sectorul energetic, infrastructura de transport, protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice şi infrastructură, întreprinderi mici şi mijlocii, independenţa mass-media, reforma administraţiei publice, afaceri interne, sănătate, educaţie, cultură şi patrimoniu, cercetare şi turism.

IV. ANALIZE

1. ANALIZA cu privire la stadiul activităţilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Ministerul Finanţelor a prezentat stadiul activităţilor din PNRR- componenta 8 Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii.

Această componentă cuprinde 5 reforme şi 8 investiţii, are un buget alocat de 371,8 milioane EURO şi vizează reforma administraţiei fiscale, revizuirea cadrului fiscal, îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor publice, consolidarea capacităţii instituţionale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile şi înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare.

* Până la sfârşitul anului 2021, Ministerul Finanţelor a realizat următoarele progrese:

– Până la data de 12 ianuarie 2022 au fost conectate peste 569.000 de case de marcat la sistemul informatic al fisc-ului, în condiţiile în care angajamentul Ministerului Finanţelor viza conectarea a cel puţin 150.000 de case de marcat.

– Cadrul legal pentru înrolarea contribuabililor persoane fizice în Spaţiul Privat Virtual – este un angajament îndeplinit

– Un obiectiv aflat în curs de realizare este operaţionalizarea/aprobarea Planului comun de acţiune al ANAF şi al Inspecţiei Muncii pentru prevenirea şi limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri şi la negru.

* Având în vedere importanţa componentei fiscal-bugetare în derularea proiectelor din PNRR şi rolul finanţelor publice în redresarea post-pandemie pe baze sustenabile şi reziliente, Ministerul Finanţelor face eforturi pentru devansarea îndeplinirii unor jaloane şi ţinte cu impact pentru economia românească.

2. ANALIZA privind jaloanele şi ţintele asumate de Secretariatului General al Guvernului prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru anul 2022

Secretariatului General al Guvernului este responsabil de implementarea următoarelor reforme prevăzute în cadrul Componentei – Buna guvernanţă:

* Îmbunătăţirea predictibilităţii şi a eficienţei proceselor decizionale

* Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrate şi coerentă a iniţiativelor în domeniul schimbărilor climatice şi a dezvoltării durabile

* Îmbunătăţirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanţei corporative în cadrul întreprinderilor de stat.

* Pentru anul 2022, SGG are în implementare un număr de 8 jaloane şi ţinte, între care un Jalon cu termen trimestrul 1 al anului 2022, pentru care acţiunile sunt în curs de derulare.

3. ANALIZA privind stadiul activităţilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raportul prezentat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei include date privind stadiul unui număr de peste 60 de măsuri conexe Pilonului I – Tranziţia verde, respectiv, Pilonului IV – Coeziune economică, socială şi teritorială.

Mai concret, este vorba despre activităţi care vizează proiecte în domeniul educaţiei, îmbunătăţirea fondului de construcţii printr-o abordare inteligentă a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu şi a tranziţiei către clădiri verzi inteligente, îmbunătăţirea fondului local prin investiţii care să asigure dezvoltarea durabilă a localităţilor din România, precum şi o serie de activităţi pentru operaţionalizarea traseelor cicloturistice la nivel naţional.

În domeniul educaţiei, de exemplu, se lucrează deja la schema de finanţare şi a fost elaborat un proiect tip de creşă după care vor fi construite până la sfârşitul anului 2025 un număr de 110 creşe la nivel naţional, care să asigure sprijin educaţional pentru 4.500 de copii.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (71) şi (72) ale art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică