26 mai 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 29 decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

I. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară

Ca urmare a deciziei Guvernului de ieri, prin care a fost creat cadrul legal de alocare a 84.038.000 lei pentru susţinerea activităţii a 12 aeroporturi regionale, în şedinţa de astăzi a Executivului s-a stabilit ca această sumă să fie distribuită din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: https://bit.ly/3sHEkgZ

2. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu suma de 100 de milioane de lei pentru continuarea proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (etapele I şi II). Suma va fi alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Decizia este necesară pentru se va asigura continuitatea derulării programului în perioada următoare, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei până la data de 26 noiembrie 2021.

Fondurile alocate prin Hotărârea de Guvern vor fi distribuite comunităţilor locale pentru plata facturilor emise ca urmare a lucrărilor realizate în proiecte finanţate prin acest Program. Plăţile se fac în ordinea cronologică a solicitărilor şi facturilor depuse de comunităţile locale.

Informaţii suplimentare:

În cadrul PNDL etapa I, pentru perioada 2015-2023, sunt incluse la finanţare 4.509 de obiective de investiţii, cu o valoare de aproximativ 15,4 miliarde lei, iar 3.311 obiective de investiţii sunt finalizate.

În cadrul PNDL etapa a II-a, pentru perioada 2017-2022, sunt incluse la finanţare 7.231 de obiective de investiţii, cu o valoare de aproximativ 30,97 miliarde lei, dintre care 2.941 obiective de investiţii sunt finalizate.

Până în prezent, situaţia execuţiei bugetare a bugetului programului aferent anului 2021 este următoarea:

– PNDL I – suma alocată este de 519.950.000 lei, din care suma de 519.931.000 lei a fost transferată beneficiarilor;

– PNDL II – suma alocată este de 5.637.138.000 lei, din care suma de 5.636.795.000 lei a fost transferată beneficiarilor.