10 august 2022

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 6 mai 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

6.05.2022

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 6 mai 2022

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.262 alin.(3 ^2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

Prin actul normativ aprobat de Guvern, este prelungit termenul de valabilitate a poliţelor de asigurare împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri de deschidere a procedurii de faliment, de la 90 la 150 de zile de la data pronunțării hotărârilor. Este vorba despre contractele de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – garanții, prevăzută în anexa nr. 1, Secțiunea A din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Acest lucru este necesar având în vedere contextul generat în piaţa asigurărilor ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăți de profit cu cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, ce deţine în portofoliu poliţe de asigurare în valoare de aproximativ 6 miliarde de lei, aferente contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale;

Prin această prelungire de termen – de la 90 de zile la 150 de zile de la data pronunţării hotărârilor – antreprenorii vor beneficia de o perioadă de timp suplimentară de 60 de zile pentru identificarea și constituirea unor noi garanții.

Acest fapt va contribui și la reducerea riscului blocării unor proiecte majore de investiții finanțate din fonduri europene.

Decizia luată reprezintă o soluție la problemele legate de constituirea unor noi garanţii de bună execuţie în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale aflate în derulare, în contextul în care doar în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 contractele care ar fi putut fi afectate de această situaţie totalizează sume de peste 2,9 miliarde de euro.

 

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Sprijin în sumă de 300 de milioane de euro va fi acordat sectorului agricol pentru capitalizarea fermelor și unităților de producție, potrivit actului normativ aprobat de Guvern.

Măsura face parte din pachetul „Sprijin pentru România” și este destinată susținerii agriculturii și industriei alimentare, contribuind, implicit, la reducerea impactului generat de creșterea prețurilor la produsele de bază.

Pentru acordarea de microgranturi este alocată suma de 50 milioane euro, iar pentru granturi pentru capital de lucru este alocat un buget de 250 milioane euro.

Vor putea beneficia de aceste ajutoare de stat: IMM -uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), societăți cooperative agricole, cooperative agricole, grupuri și organizații de producători, întreprinderi familiale (IF), înființate conform legislației în vigoare.

Microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale din industria alimentară, acvacultură, piscicultură și agricultură vor beneficia de microgranturi în valoare de câte 5.000 de euro.

Bugetul total aferent acestei măsuri este de 50 de milioane de euro și se estimează un număr de peste 10.000 de beneficiari.

A doua măsură se referă la granturile pentru capital de lucru. Bugetul acestei măsuri este de 250 de milioane de euro. Se vor acorda astfel granturi reprezentând 15% din cifra de afaceri pentru întreprinderile mici și pentru întreprinderile mijlocii, dar nu mai mult de 120.000 de euro; numărul estimat de beneficiari este de 10.000.

 

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat de Comisia Europeană

Actul normativ stabilește o schemă de ajutor de stat în cuantum total de 21.374.000 lei, prin care vor fi finanțate aeroporturile eligibile care se confruntă cu deficit de lichiditate, respectiv aeroporturile din Iași, Sibiu, Craiova, Bacău, Suceava și Timișoara.

Ajutoarele de stat vor putea fi acordate numai până la data de 30.06.2022, în conformitate cu prevederile „Cadrului Temporar pentru măsuri de Ajutor de Stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19”, emis de Comisia Europeană și numai în condițiile notificării și autorizării până la acea dată de către Comisia Europeană.

Ajutoarele de stat vor fi acordate sub formă de subvenții alocate prin bugetele consiliilor județene, în cazul aeroporturilor regionale de interes local și, respectiv, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în cazul aeroportului din Timișoara, și vor putea fi plătite până la 24.12.2022.

 

I. NOTE

1. NOTĂ privind graficul de implementare a măsurilor pentru acordare de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat

Guvernul a luat act de această notă.

Sursa foto: Gabriel Petrescu