10 august 2022

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 8 aprilie 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 8 aprilie 2022

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

Modificările aduc clarificări de ordin tehnic pentru măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, precum şi producătorilor de energie electrică şi gaze naturale, măsuri instituite prin schema de sprijin prevăzută în OUG 27/2022 pentru protejarea cetăţenilor şi economiei de efectele creşterii preţurilor la energie.

S-a ţinut cont de faptul că, după publicarea OUG 27/2022, din piaţă au apărut solicitări de clarificare cu privire la aplicabilitatea actului normativ, cu privire la explicitarea unor termeni care vizează operatori economici cărora li se aplică actul normativ etc.

Totodată, existau anumite dificultăţi în decontarea pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, astfel încât acum furnizorii să poată să-şi refacă şi să reintroducă datele corecte în platforma informatică pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, în acest fel deblocându-se procedurile de decontare.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Sistemul RO e-Transport instituit prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern va monitoriza pe teritoriul naţional deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Acesta va cuprinde următoarele tipuri de operaţiuni de transport: al bunurilor reprezentând achiziţii şi livrări intracomunitare, al celor care fac obiectul operaţiunilor vamale şi transportul bunurilor între două locaţii situate pe teritoriul naţional.

Sistemul RO e-Transport va include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri care, cu ocazia declarării unui transport vor genera un cod unic de înregistrare, elemente de interconectare cu camere de luat vederi şi alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier, componente software pentru analiza integrată a datelor. De asemenea, Sistemul RO e-Transport va fi interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Autorităţii Vamale Române.

Comunicatul Ministerului Finanţelor: https://mfinante.gov.ro/ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/rom-c3-a2nia-va-monitoriza-transporturile-de-bunuri-tranzac-c8-9bionate-intracomunitar

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Actul normativ include în mecanismul de decontare pentru persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, pe lângă cheltuielile cu hrana şi cheltuielile referitoare la cazarea acestora. Este vorba de 20 de lei/zi pentru fiecare persoană sumă alocată pentru cheltuieli cu hrana şi 50 de lei pe zi sumă alocată pentru cheltuieli cu cazarea.

Pentru finanţarea acestor cheltuieli, se alocă suma de 45 de milioane lei din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.

Această sumă este estimată să asigure un sprijin financiar de 50 lei/zi/persoană găzduită pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru cazarea unui număr mediu de 15.000 cetăţeni, pentru o perioadă de 60 de zile.

Pentru finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu hrana prin Hotărârea de Guvern 336/2022 a fost alocată din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia guvernului suma de 18 milioane lei.

Mecanismul de decontare a cheltuielilor de cazare este identic celui utilizat pentru decontarea cheltuielilor pentru hrană.

Biroul de presă al Guvernului

Sursa foto: Gabriel Petrescu